پرویز کرمی گفت: بحث واکسن یکی از مصداق‌های «ما می‌توانیم» است، خوشبختانه ایران با توجه به شاخص‌بندی و ارزیابی سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی و پیشینه تولید واکسن بواسطه نیروی انسانی متخصص و با استعداد و شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری و فناوری و توانایی‌های فنی و تکنولوژیک قابل توجهی که دارد، ثابت کرده سازنده و تولیدکننده قدری در این حوزه است.