دانش‌بنیان‌ها زمینی مساعد برای استفاده از توان متخصصان بازگشته به کشور هستند. زمینی که اثرمندی دانش و تخصص آنها در جامعه را نمود داده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛«نخبگان بازمی‌گردند تا در جامعه تاثیرگذار باشند». جمله‌ای که بارها از زبان معاون علمی و فناوری رییس جمهوری بیان شده است. معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان نیز با ایجاد فضا و سازوکارهای مناسب این کار، شرایط مساعدی برای بازگشت نخبگان و متخصصان ایرانی از 100 دانشگاه برتر جهان، فراهم کرده اند.

این کار در قالب برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (Connect.isti.ir) اجرایی شده است. این برنامه با هدف استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی محققان و متخصصان ایرانی و برقرار ارتباط با مراکز علمی، فناوری و صنعتی منتخب کشور در حال اجرا است. این کار تاکنون به بازگشت بیش از 2 هزار نخبه ایرانی به کشور منجر شده است.

اشتغال 530 متخصص ایرانی در شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از نتایج اجرای این برنامه در 4 سال اخیر است. مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اجرای این برنامه در تلاش است تا در قالب حمایت از انجام پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه همچون پسادکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، راه‌اندازی کسب و کارهای فناورانه، اشتغال در شرکت‌های فناور و برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی به ارتباط موثر متخصصان ایرانی خارج از کشور با مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور کمک کند.

«ارتقای سطح علمی و حرفه‌ای پایگاه تخصصی همکار»، «فراهم کردن شرایط مناسب برای توسعه فناوری‌های نوظهور و پیشرفته در کشور»، «فراهم کردن شرایط انتقال مهارت‌ها، روش‌ها و قابلیت‌های خدماتی نوین توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور به داخل» و «کمک به تاسیس شرکت‌های فناور در حوزه‌های فناوری پیشرفته» از جمله مهم‌ترین اهداف اجرایی کردن این برنامه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.