ایرلند متعهد شده است روابط مستمر و ارتباطات عمیق‌تر را برای پذیرش دانشجویان بین‌المللی ایجاد کند.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ دولت این کشور در بیانیه‌ای، ضمن تکمیل راهبرد آموزش عالی خود به دنبال ایجاد بستر تعاملی میان دانشکده‌های و مراکز آموزش عالی در ایرلند و انگلیس است تا زمینه را برای جذب دانشجویان بین‌المللی و بهبود روابط به شکلی عمیق‌تر فراهم کند.

این طرح همچنین بر روابط با کشورهای اروپایی متمرکز است و مجموعه ای از اهداف راهبردی را از جمله جذب استعدادهای برتر، نوآوری و ایجاد ظرفیت‌های فناورانه را در بر می‌گیرد.

5 هدف اصلی در ابعاد بین‌المللی این طرح، شامل تبدیل شدن به یک اقتصاد دانشی و پیشرو، ایجاد یک چارچوب استراتژیک روزآمد شده برای آموزش و تحقیقات بین‌المللی، پیشبرد مشارکت با اتحادیه اروپا برای افزایش همکاری بین شمال و جنوب اروپا و ایجاد ارتباطات عمیق‌تر با شرکای انگلیسی است.

یکی از نگرانی‌ها برای توسعه این تعامل‌ها به ویژه در حوزه جذب استعدادها و دانشجویان بین‌المللی، شیوع ویروس کرونا است و بر اساس همین نگرانی‌ها، فرصت‌ها و مشکلات پیش رو مورد بررسی قرار گرفت.

فناوری، تعاملات دانشگاهی، فناوری‌های نوین و تحول در آموزش بین‌المللی ایرلند جزو گام‌های اساسی این کشور  است که در راستای افزایش دامنه فعالیت‌های علمی و فناورانه ایرلند در عرصه بین‌المللی می‌شوند.

توسعه همکاری‌های دانشی و فناورانه

بیانیه جدید راهبردی برای سال تحصیلی 2021 تا 2023 یک نقشه راه کوتاه مدت تا میان مدت است و با توجه به شرایط اقتصادی موجود ایجاد شده توسط ویروس کرونا و مشکلات بی سابقه اتحادیه اروپا، به طور قابل توجهی بر افزایش ظرفیت‌های آموزش بین‌المللی تمرکز دارد.

شورای استقبال دانشجویان بین المللی ایرلند نیز با رویکرد آینده نگرانه و بلند پروازانه این حوزه را دنبال کرد و با این حال ، جزئیات بیشتری در مورد چگونگی این طرح برای دست یابی به اهداف مورد توجه، مدنظر قرار گرفته است.

هفت دانشگاه ایرلند همکاری نزدیک از طریق انجمن‌های دانشگاهی را در چارچوب این راهبرد در حوزه آموزش و تحقیقات بین المللی، که با هدف ایجاد مشارکت های جهانی قوی و پایدار است آغاز می‌کنند.

با کاهش محدودیت‌های ناشی از کرونا و کم رنگ شدن چالش‌های ناشی از قرنطینه، این راهبرد به طور خاص زمینه را برای گسترش‌ همکاری‌های بین‌المللی در حوزه دانش و فناوری دانشگاهی فراهم می‌کند.

همزمان که برنامه واکسیناسیون در سراسر جهان آغاز می شود و همه گیری به نقطه پایانی خود می‌رسد، این یک پیام به موقع طرف بخش برای نگاه به آینده و تمرکز تلاش ها بر روی اهداف کلیدی میان مدت و میان مدت در حوزه آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی از سوی ایرلند است.