تازه‌ترین گمانه زنی در مورد نحوه شکل‌گیری حیات در کره زمین نشان می‌دهد که وقوع رعد و برق‌هایی مهیب با انرژی بسیار زیاد به ایجاد زندگی در این سیاره کمک کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری؛ به نقل از نیواطلس، پژوهشگران می‌گویند همین پدیده می‌تواند عامل شکل‌گیری حیات در دیگر سیاره‌ها نیز باشد.

فسفر یکی از شش عنصر حیاتی برای شکل‌گیری حیات در کره زمین است و اگر چه امروزه این عنصر به طور گسترده در دسترس ماست، اما در گذشته چنین وضعیتی حاکم نبوده و لذا رشد مولکول‌های زیستی به دشواری ممکن بوده است.

اشکال زیستی فسفر که به رشد مولکول‌های موجودات مختلف کمک می‌کنند، اغلب از طریق انفجارهای ابرنواخترها به وجود می‌آیند و با برخورد ستاره‌های دنباله دار و سیارک‌ها به زمین به کره خاکی منتقل شده‌اند. اما پژوهش تازه محققان دانشگاه‌های ییل و لیدز نشان می‌دهد که تسهیل دسترسی به فسفر در زمین از طریق رعد و برق‌های مهیب ما قبل تاریخ نیز انجام شده است.

برخورد صاعقه‌های مهیب با زمین موجب ذوب شدن سنگ‌های ستاره‌های دنباله دار و سیارک‌ها شده و فسفر موجود در آنها را آزاد کرده است. در نتیجه شکل‌گیری حیات در زمین به همین شکل آغاز شده است.

شبیه سازی رایانه‌ای رعد و برق‌های ماقبل تاریخ نشان می‌دهد هر سال بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد رعد و برق مهیب در جهان رخ می‌داده که موجب آزادسازی حداکثر هزار کیلوگرم فسفید و ده هزار کیلوگرم فسفیت و هیپوسفیت در سال می شده است.