ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی از دانشجویان مقطع دکتری تخصصی و پژوهشگران در مراکز حوزه علوم شناختی حمایت می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری هدف از این اقدام ارتقای سطح علمی، آموزشی و تقویت بنیه پژوهشی، فناوری و نوآوری میان محققان کشور است. این سیاست حمایتی در راستای تأمین نیروی انسانی مجرب برای توسعه علوم، فناوری و خدمات دانش‌بنیان شناختی، ایجاد هسته‌های آموزشی-پژوهشی بین رشته‌ای، گسترش و تعمیق ارتباط با محققان خارج از کشور در راستای توسعه هدفمند گرایش‌های علوم شناختی و نیز استفاده بهینه از امکانات آموزشی و پژوهشی کشور صورت می گیرد.

 

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی در چارچوب این سیاست، از اساتید داخل و خارج کشور  حمایت می‌کند. این حمایت ها برای تدریس دروس تخصصی علوم شناختی، ایجاد فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان علوم و فناوری­های شناختی، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزش کوتاه مدت این حوزه برای ارتقای کیفی رساله دکتری در قالب بسته های آموزشی و پژوهشی است.

از سوی دیگر تلاش برای ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی از سوی ستاد همچنان ادامه دارد و این ستاد در راستای ترغیب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برتر کشور برای ایجاد رشته های علوم شناختی در مراکز علمی- آموزشی است. دانشجویان، اساتید، محققان و پژوهشگران می توانند اطلاعات لازم از شرایط و نحوه برخورداری از بسته های تشویقی حمایتی و پژوهشی را در بخش آیین نامه ها در سایت ستاد دریافت کنند.