ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی در شانزدهمین فراخوان خود از طرح‌های پژوهشی این حوزه حمایت می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری این فراخوان با هدف توسعه و گسترش دانش، تولید فناوری و خدمات شناختی در سطح کشور و تشویق و ترغیب محققان، اساتید و پژوهشگران برای انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی خرداد ماه سال جاری منتشر می‌شود.

حمایت از طرح های دسته «ج» در این فراخوان مدنظر است. طرح های پیشنهادی این دسته برای افزایش هم افزایی پایان نامه ها و رساله های دانشجویی شامل ترکیبی از حداقل دو پایان نامه (کارشناسی ارشد/ دکتری) است که باید در راستای اهداف پژوهشی، توسعه فناوری یا خدمات شناختی و در چارچوب اولویت­ های ستاد قرار داشته و دستاورد یکپارچه‌ای را دنبال کنند.

تاکنون پانزده مرحله فراخوان حمایت از طرح ­های پژوهشی از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری منتشر شده است و در نتیجه این فراخوان ­ها، بیش از دویست طرح پژوهشی و مطالعاتی در این حوزه در مراکز علمی کشور با حمایت های ستاد اجرایی شد.

طرح های پژوهشی محققان در این فراخوان در زمینه پژوهش های کاربردی و بنیادی شناختی مبتنی بر نگاشت مغز، پژوهش در حوزه بالینی و علوم اعصاب شناختی، فناوری شناختی برای ارزیابی و بازتوانی شناختی، توسعه فناوری های شناختی مرتبط با ارتباط بین مغز و ماشین و مغز با مغز، مدل سازی شناختی، روانشناسی شناختی، توسعه روش ها و ابزارهای توانبخشی شناختی، پژوهش های کاربردی و بنیادی در آموزش و پرورش شناختی، پژوهش های کاربردی و بنیادی در زبانشناسی شناختی، کاربرد ترکیبی علوم شناختی، هوش مصنوعی و کلان داده، پژوهش در حوزه‌های مشترک علوم انسانی و علوم شناختی مورد حمایت قرار می گیرند.

طرح­ های پژوهشی و توسعه فناوری به ویژه در حوزه­ علوم پایه، مشروط به مشخص بودن فازهای بعدی طرح برای رفع نیازهای جامعه و توسعه اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی قرار می­گیرند.