ایستادگی بر سیاست‌های قرنطینه در دولت‌ها و جلوگیری از جذب دانشجویان بین‌المللی روند ادامه تحصیل را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری دولت استرالیا بر مواضع سختگیرانه خود برای بازگشایی مرزها اصرار دارد و همین روند، باعث شده تا بسیاری از دانشجویان بین‌المللی ثبت نام شده با چالش‌های جدی مواجه شوند.

با توجه به این که انجام مراحل بعدی ایمن نیست، همچنان پیش‌بینی‌های بودجه نشان می دهد که مرزها تا اواسط سال 2022 بسته خواهند بود. دانشگاه‌ها و ایالت‌ها در حال جمع آوری پیشنهادهای رسمی برای بازگشت دانشجویان بین‌المللی به مناطق خود هستند.

پیشنهادهایی به دولت استرالیا ارائه شده است که می تواند ورود ایمن گروه‌های اصلی اقتصادی، که شامل دانشجویان بین المللی است را برای حمایت از بهبود اقتصادی  استرالیا فراهم کند.

این پیشنهاد علاوه بر محدودیت موجود برای ورود مسافر بین المللی، هر هفته تعداد محدودی از ورود را نیز شاهد خواهد بود. قرنطینه به طور جداگانه در یک مرکز اختصاصی که مطابق با الزامات برنامه قرنطینه برای مسافران خارج از کشور است، مدیریت می شود تا از سلامت و ایمنی جامعه اطمینان حاصل شود.

به گفته مسئولان، تهیه یک جدول زمانی مشخص برای زمانی که دانشجویان بین‌المللی می توانند تعداد قابل توجهی به استرالیا برگردند دشوار است. این امر به توصیه های بهداشتی، رواج واکسن ها و سایر عواملی بستگی دارد که برای اطمینان از ایمنی جامعه باید در نظر گرفته شوند.

آخرین آمارهای تجمعی دولت نشان می دهد که ورود دانشجویان بین‌المللی در سال منتهی به مارس 2021 کاهش 31 درصدی داشته در حالی که تعداد ثبت نام کنندگان 17 درصد کاهش یافته است.

همچنین سایر آمارها نشان داد که بین ژوئیه 2020 تا مارس 2021، تعداد کل دانشجویان خارجی ثبت نام شده در استرالیا 21 درصد کاهش یافته در حالی که درصد دانشجویان ثبت نام شده در خارج از کشور 82 درصد جهش داشته است.

داده های اولیه اداره آمار استرالیا علاوه بر این نشان می دهد که هزینه تحصیل دانشجویان خارج از استرالیا در سال 2020 بالغ بر 3.3 میلیارد دلار بوده است.