نخستین واکسن کرونای بخش خصوصی که از نوع نوترکیب است، کد اخلاق گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، کارآزمایی بالینی فاز دوم «تصادفی شده، دو بازو، دو سو کور» حاوی واکسن نما، جهت بررسی اثربخشی و ایمنی واکسن نوترکیب با پروتئین spike ویروس SARS-CoV-۲ (اسپایکوژن®️) ساخت یک شرکت تحقیقاتی و دانش بنیان (۲ دوز ۲۵ میکروگرم به فاصله ۲۱ روز) به انجام رسید.

تا پیش از این سه واکسن کرونای کوو ایران برکت، رازی کوو پارس و فخرا موفق به دریافت کد اخلاق و ورود به فاز مطالعات بالینی شده بودند که هر سه واکسن ساخت شرکت‌های دولتی یا غیرخصوصی هستند.

شرکت تولید کننده این واکسن به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان داروهای بیولوژیک در ایران و خاورمیانه، نخستین واکسن کرونای ساخت یک شرکت خصوصی در ایران را می‌سازد.

محقق اصلی این طرح پیام طبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری است.