کارشناس نجوم با بیان اینکه ماه گرفتگی کامل در اقیانوس آرام شمالی و جنوبی رخ می دهد، گفت: این ماه گرفتگی در ایران قابل رویت نیست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، محسن شریفی کارشناس نجوم اظهار داشت: ماه گرفتگی کاملی که تحت عنوان ماه خونی در تاریخ فردا ۲۶ می رخ می‌دهد تنها در اقیانوس آرام شمالی و جنوبی قابل رویت است و فقط اهالی ساکن در خشکی‌های این منطقه می‌توانند این ماه گرفتگی را رصد کنند.

وی با بیان اینکه در این ماه گرفتگی ماه در سایه کامل زمین قرار می‌گیرد، گفت: به دلیل اینکه این ماه گرفتگی به صورت کامل است، سرخ‌رنگ دیده می‌شود به همین دلیل از آن به عنوان «ماه خونی» یاد می‌کنند.

وی با بیان اینکه زمان گرفت کامل، ۱۴ دقیقه به طول می‌انجامد، گفت: در این زمان کوتاه ماه به صورت قرمز رنگ برای بخش عظیمی از قاره اقیانوسیه قابل رویت است.

کارشناس نجوم با اشاره به زمان شروع و پایان این ماه گرفتگی گفت: این ماه گرفتگی ۲۶ می به وقت جهانی در ساعت ۸:۴۷:۳۹ و ۱۳:۴۹:۴۴ به پایان می‌رسد. در واقع این ماه گرفتگی به ساعت ایران از ۱۳:۱۷:۳۹ شروع و ۱۸:۱۹:۴۴ تمام می‌شود. این زمان ماه گرفتگی از ابتدای گرفت جزئی تا پایان ماه گرفتگی است.

وی افزود: به دلیل اینکه در زمان این ماه گرفتگی در ایران ماه در زیر افق قرار می‌گیرد نمی‌توانیم این رویداد را رصد کنیم.

شریفی گفت: همچنین در همین زمان ماه در حضیض مداری قرار می‌گیرد به این معنا که ماه در نزدیک ترین فاصله به زمین بوده و اندازه ظاهری آن چند دقیقه قوسی بزرگ‌تر دیده می‌شود؛ اصطلاحاً به این حضیض مداری ماه، سوپر مون یا ابرماه نیز گفته می‌شود که در کل کره زمین از جمله ایران می‌توانند این بزرگی ماه را رصد کنند.