استانداردسازی محصولات و سامانه‌های ایمنی مو‌تورسیکلت و خودروهای برقی تدوین شد تا با کمک ظرفیت‌های داخلی فعالیت‌های این حوزه شتاب گیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، یکی از اولویت‌های ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه فناوری‌هایی است که منجر به برقی سازی وسایل حمل و نقل می شود. در همین راستا نیز در یک همکاری مشترک، اقدام به طرح استاندارسازی محصولات و سامانه های ایمنی مو‌تورسیکلت و خودروهای برقی با بخش خودروی برقی پژوهشگاه نیرو کرده است.

برای اجرای این پروژه، طرح‌های تهیه «اطلس و مشخصات آزمایشگاه‌های داخلی فعال در حوزه خودروهای برقی‌ توسط بخش خودرو و قوای محرکه پژوهشگاه نیرو» و «تدوین استاندارد ملی برای پیشرانه های خودروهای برقی ‌توسط بخش خودرو و قوای محرکه پژوهشگاه نیرو» اجرایی شده است.

بخش خودروی ستاد فناوری های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تحقق این هدف یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری خود را به حوزه برقی‌سازی خودروها معطوف کرده است و برای تحقق آن همکاری‌های مشترکی با نهادهای ذیربط و شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف کرده است.

همکاری‌هایی چون «تدوین شبکه آزمون های مرتبط با خودرو و قوای محرکه با شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران»، «بازبینی و به روز رسانی نقشه راه ملی توسعه فناوری باتری های لیتیومی با دانشگاه امیرکبیر»، «حمایت از راه اندازی مرکز نوآوری گیربکس خودرو با شرکت نیرو محرکه»، «همکاری برای توسعه فناوری های مرتبط با ساخت خودروی تارا برقی با شرکت جتکو» و «همکاری برای تولید و توسعه قوای محرکه اتوبوس برقی با دانشگاه تهران»

همچنین در این حوزه تفاهم نامه‌هایی برای «توسعه زیرساخت خودرو و وسایل نقلیه برقی و ایستگاه های شارژ»، «توسعه و تدوین استانداردهای مرتبط با وسائل نقلیه برقی و زیرساخت»، «توسعه فناوری های مرتبط با هوشمندسازی و اتصال پذیری خودروها» و «توسعه فناوری های مرتبط با خودروهای متصل» نیز بین ستاد و دیگر نهادهای مرتبط منعقد شده است.