رشد قابل توجه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و درآمد این کسب‌وکارها در سال‌های اخیر زمینه‌ساز حرکت پرشتاب اقتصاد دانش‌بنیان شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در حالی که تعداد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در نخستین روزهای تصویب قانون حمایت از این شرکت‌ها به 55 شرکت می‌رسید اکنون این تعداد از 5850 فراتر رفته و میزان قابل توجهی از اشتغال، ارزش افزوده و تامین نیازهای فناورانه را برای کشور به ارمغان آورده است.

تنوع و پراکندگی شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح کشور، میزان تولید ارزش افزوده برای اقتصاد کشور و دربرگیرندگی حوزه‌های فناوری مورد توجه شرکت‌های دانش‌بنیان، محورهایی است که در این داده‌نما به آن‌ها پرداخته شده است: