ستاد توسعه فناوری نانو فراخوان جذب ایده های فناورانه و نوآورانه حوزه صنعت چسب را برگزار می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، برنامه چالش‌های فناوری و نوآوری با همکاری یک شرکت فعال در حوزه چسب چالشی برای ارائه ایده و محصول‌های فناورانه مرتبط با صنعت چسب برگزار کرده است.

علاقمندان می توانند حداکثر تا ۱۵ مردادماه، طرح مفهومی خود را ارسال کنند.

روند این چالش به صورتی است که در پایان مرحله اول طرح‌های دریافتی در کمیته داوران ارزیابی شده و در نهایت، شرکت‌کنندگان برتر (اعم از فرد یا گروه) جهت ساخت نمونه آزمایشگاهی از طرح خود وارد مرحله دوم چالش خواهند شد.

برگزیدگان مرحله نخست، سه‌ماه فرصت خواهند داشت تا ضمن تکمیل مستندات فنی و اقتصادی طرح خود، ‌یک «نمونه آزمایشگاهی» مطابق با طرح اولیه خود را طی مرحله دوم ارائه نمایند. در پایان مرحله دوم جهت انتخاب طرح برتر، مستندات فنی و اقتصادی و نیز نمونه‌ آزمایشگاهی ارائه شده از سوی هر شرکت‌کننده توسط هیات داوران ارزیابی و برنده نهایی معرفی می‌شود.

هدف از برگزاری این چالش ارائه ایده‎‌های فناورانه، نوآورانه و بدیع در حوزه چسب با ویژگی‌های «توجیه‌پذیری از لحاظ اقتصادی»،«تناسب با صنعت ایران»،«قابلیت صنعتی شدن (تولید انبوه)»، «دارابودن بازار مناسب (داخلی و صادرات)» است.