از سال گذشته تا پایان تیرماه سال جاری 35 مرکز استانداردهای آزمایشگاهی را پیاده‌سازی کرده‌اند تا خدمات ارتقا یابد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، با گذشت 4 ماه از سال 1400 و اجرای طرح استانداردسازی فعالیت‌های آزمایشگاهی در کشور، 5 مرکز عضو شبکه آزمایشگاهی موفق به استقرار استاندارد ISO/IEC17025 شدند و گواهینامه استقرار استاندارد را دریافت کردند. 5 مرکز عضو شبکه نیز موفق به تجدید، تمدید و گسترش دامنه شدند.

حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مراکز عضو برای استقرار استاندارد ISO/IEC17025 و ارتقای کیفیت خدمات، در سال 99 منجر به استقرار استاندارد در 8 مرکز عضو شبکه (دریافت اعتبارنامه برای نخستین بار) شد و 17مرکز عضو نیز موفق به تجدید گواهی استقرار استاندارد مذکور شدند.

 فرآیند استقرار استاندارد ISO/IEC17025 یکی از گواهینامه‌های بین‌المللی است که رعایت آنها، ارائه خدمات آزمایشگاهی در کشور را با استانداردهای جهانی همراه می‌کند. شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای اجرایی شدن این کار در گام نخست در قالب ارایه آموزش اولیه به صورت برگزاری رایگان دوره آموزشی آشنایی با مبانی، الزامات و ممیزی استاندارد ISO/IEC17025 و همچنین نظارت بر فرایند استقرار استاندارد در مرکز متقاضی و در گام بعدی، بخشی از مجموع هزینه قرارداد بین آزمایشگاه و شرکت مشاور استقرار استاندارد و هزینه ممیزی نهایی آزمایشگاه عضو را پرداخت می کند.

یکی از اولویت‌های کاری این شبکه، استانداردسازی خدمات آزمایشگاهی در کشور است. هر سال نیز مبلغی برای این کار در نظر می‌گیرد و تا کنون حدود 4/2 میلیارد ریال اعتبار به این کار تخصیص داده است.