با اجرای 6 پروژه ملی اقدامات برای تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت در کشور شتاب می‌گیرد تا جامعه از این خدمات بهره‌مند شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، تامین زیرساخت‌های سلامت یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها برای توسعه این صنعت بزرگ و همه‌گیر در دنیا است. زیرساخت‌هایی که می‌تواند نظام بهداشت و درمان کشور را بهبود بخشد و خدمات ارائه شده در این حوزه را کاربردی‌تر و کارآمدتر کند.

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در همین راستا اقدام به تعریف 6 زیرساخت ملی برای حوزه سلامت کرده است تا با اجرایی کردن آنها این صنعت را توسعه دهد. دارو، واکسن، تجهیزات، پروبیوتیک دارویی، طب بازساختی و آرایشی و بهداشتی موضوعاتی است که در این طرح مدنظر است.

 

دارو؛ حمایت از تولید 100 محصول

تاسیس و حمایت از 8 شتابدهنده دارویی، حمایت از تولید 100 محصول، حمایت از تولید استانداردهای مختلف دارویی (100 استاندارد) و ایجاد مسیر سبز برای دریافت مجوزهای سازمان غذا و دارو برای شرکت‌های دانش بنیان تدابیری است که در حوزه دارو مدنظر است.

واکسن انسانی؛ راه‌اندازی 2 شتابدهنده

صنعت واکسن پروژه بعدی است که با اقدامات ملی برای توسعه آن گام ها برداشته شده است. در این راستا تاسیس و حمایت از 2 شتابدهنده در این حوزه و حمایت از تولید 5 محصول در شتابدهنده‌ها نیز موضوعاتی است که برای توسعه زیرساخت‌های حوزه واکسن انسانی در نظر گرفته شده است تا با اجرایی شدن آن، این صنعت روندی رو به رشد داشته باشد و انواع واکسن‌های مورد نیاز تولید شود.

 

تجهیزات؛ تولید 9 محصول

راه اندازی و حمایت از 3 شتابدهنده در حوزه تجهیزات، احصاء اولویت‌ها برای کاهش ارزبری و حمایت از تولید 9 محصول در شتابدهنده‌ها از جمله اقداماتی است که قرار است برای تامین تجهیزات مورد نیاز این حوزه اجرایی شود و یاری گر نظام سلامت کشور باشد.

 

پروبیوتیک دارویی؛ حمایت از 2 شتابدهنده

این حوزه نیز با تلاش‌هایی چون تاسیس و حمایت از 2 شتابدهنده و حمایت از تولید 4 محصول پروبیوتیک دارویی توسعه خواهد یافت. کاری که با همکاری نهادهای مرتبط و با تلاش شرکت‌های دانش‌بنیان به ثمر خواهد نشست.

طب بازساختی؛ تقویت زیرساخت‌ها

طب بازساختی یکی از اولویت‌های ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت است که این کار با تاسیس و حمایت از 2 شتابدهنده در حوزه طب بازساختی به اجرا درخواهد آمد.

 

آرایشی و بهداشتی؛ تقویت نظام سلامت

این صنعت بسیار کاربردی و راهبردی در کشور نیز به عنوان یکی از زیرساخت‌های تقویت نظام سلامت انتخاب شده است و اقدامات در این حوزه با تاسیس و حمایت از 1 شتابدهنده سرعت گرفته است.