171 پتنت با حمایت‌های کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گرنت شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، بیش از 2 هزار و 200 درخواست برای ثبت اختراع بین‌‌المللی تا کنون به کانون ارسال شده است. از این تعداد 371 پرونده نیز در ارزیابی محتوایی تایید شده و 333 تقاضانامه نیز در ادارات معتبر ثبت اختراع خارجی منتشر شده است.

پتنت ابزاری ضروری برای ارتقا نوآوری و پیشرفت های فناورانه محسوب می‌شود. سیستم ثبت اختراع چارچوبی را شکل می‌دهد که علاوه بر توسعه فناوری‌های گوناگون به تقویت نوآوری نیز کمک کند. اقدامی که تسهیل در انتقال فناوری را به دنبال دارد و به رشد و توسعه اقتصادی منجر می شود.

کانون پتنت معاونت علمی و فناوری در راستای توسعه این حوزه در کشور با حمایت بیش از 90 درصدی از مخترعان آنها را در مسیر ثبت اختراع بین المللی حمایت می کند. همچنین از پتنت‌های مورد حمایت قرار گرفته تا کنون ۱۷۱ عدد گرنت شده‌اند. فرایند بررسی و گرنت شدن یک اختراع در ادارت معتبر خارجی بیش از ۲ سال به طول می‌انجامد