زنجیره فن‌بازارهای منطقه‌ای با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تکمیل می‌شود تا ایده‌های فناورانه به بازار راه پیدا کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، شبکه ملی فن‌بازار ایران که بیش از 26 فن‌بازار منطقه‌ای را در سراسر کشور راه‌اندازی کرده است، به عنوان بستری برای ارتباط میان صاحبان فناوری و مشتریان آن، بیش از 427 تقاضای فناوری از صاحبان کسب‌وکار، صنایع و بازار را به بیش از 4هزار و 300 شرکت دانش‌بنیان و خلاق رسانده است.

این شبکه ملی با راه‌اندازی فن‌بازار خراسان جنوبی به عنوان بیست و ششمین فن‌بازار منطقه‌ای از فن‌بازارهای منطقه‌ای کشور است که با حمایت شـبکه فن‌بازار ملی ایران و پارک علم و فناوری خراسان جنوبی، زمینه را برای شبکه‌سازی میان فعالان زیست‌بوم نوآوری شرق کشور و متقاضیان سراسر کشور فراهم کرد.

شبکه فن‌بازار ملی ایران، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ایجاد و ساماندهی فن‌بازارهای منطقه‌ای و تخصصی در کشور را بر عهده دارد و تا کنون ۲۶ فن ‌بازار منطقه‌ای و 3 فن‌بازار تخصصی ایجاد کرده است.

در این شبکه ملی، تاکنون 13هزار و 909 محصول به اشتراک گذاشته شده است و با اضافه شدن این فن‌بازار، با تولی گری پارک علم و فناوری خراسان جنوبی دفتر فن‌بازار در این منطقه ایجاد و راه‌اندازی شد و شرکت نیک اندیشان پهنه کویر به عنوان کارگزار منطقه‌ای این فن‌ازار معرفی شدند.