رقابت بلواوریجین با اسپیس ایکس برای شرکت در پروژه سفر به ماه وارد مرحله جدیدی شده و این شرکت از ناسا به دادگاه فدرال شکایات آمریکا، شکایت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از ایونینگ استاندارد، شرکت بلواوریجین متعلق به جف بزوس از ناسا به دلیل انعقاد قرارداد ۲.۹ میلیارد دلاری با اسپیس ایکس برای توسعه لندر ماه، شکایت کرده است.

این شکایت در دادگاه فدرال شکایات آمریکا ثبت شده و فرایند نامناسب و غیر قانونی ناسا در ارزیابی پیشنهادات را به چالش کشیده است. ناسا باید تا ۱۲ اکتبر نسبت به شکایت ثبت شده در دادگاه فدرال شکایات پاسخ دهد.

بلواوریجین و داینامیکس (یک پیمانکار دفاعی) متعقدند تعیین اسپیس ایکس به عنوان تنها پیمانکار برای ساخت لندر ماه ناعادلانه بوده است. در همین راستا آنها به دیوان محاسبات آمریکا اعتراض کرده بودند. اما ماه گذشته این مرجع نیز تصمیم ناسا برای انتخاب یک پیمانکار جهت ساخت لندر ماه را تأیید کرد.

بلواوریجین یک شرکت فضایی است که توسط جف بزوس میلیاردر آمریکایی تأسیس شده است.

اسپیس ایکس هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است.