صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری با راه اندازی 11 کارگروه تخصصی مسیر تولید محصولات فناورانه را هموار کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، 11کارگروه در حوزه های گوناگون علمی مانند علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم، علوم پایه، ریاضی و فیزیک، علوم پزشکی، هنر و معماری، کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت و علوم اجتماعی در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می‌کنند. البته علاوه بر این 11 کارگره، کارگروه کرسی و گرنت و کمیته بین الملل نیز در صندوق فعال هستند.

محققان و فعالان فناور از سراسر کشور طرح های پژوهشی خود را به این کارگروه ها ارسال می کنند تا در صورت تایید برای اجرا حمایت شود.  طرح های پژوهشی با این اقدام حمایتی صندوق از حالت پژوهش خارج می شوند و مسیر رسیدن به نمونه محصول فنارانه برای آنها آغاز می شود.

در آخرین جلسه کمیته تخصصی صندوق تمامی طرح های ارسالی محققان مربوط به 2 ماه تیر و مرداد بررسی شد که تعداد آنها به 600 طرح رسید. از این تعداد 200 طرح پژوهشی برای حمایت تایید شد. این تعداد نیز شامل 101 طرح پژوهشی، 60 رساله دکتری و 39 پسا دکتری است. علوم انسانی و اجتماعی، فنی و مهندسی و علوم پایه نیز حوزه هایی است که بیشترین طرح های پژوهشی در آن تایید شد.