نخستین نشست واسطه های صادراتی زیست بوم دانش‌بنیان 15 شهریور ماه سال جاری برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، خانه نوآوری و فناوری ایران‌ساخت با همکاری صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری این نشست را برگزار می‌کند. برگزاری رویدادها و نشست های تخصصی و رو در رو صادراتی با مشتریان خارجی، تسهیل فرآیند صادرات شرکت های دانش بنیان، پذیرش هیئت های خارجی و معرفی محصولات برخی از موضوعاتی است که در آن مطرح می‌شود.

شرکت‌های واسط تجاری، رای زنان فناوری و کارگزاران معاونت علمی و فناوری مخاطبان این نشست هستند تا با معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی دانش‌بنیان‌ها به کمک این افراد بازارهای جدید صادراتی برای محصولات دانش‌بنیان ایجاد شود.

این نشست برای کمک به توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و خلاق برگزار می‌شود. همچنین در آن شعب خانه نوآوری و فناوری ایران‌ساخت در سایر کشورها معرفی می‌شود. در حال حاضر سوریه، کنیا، چین و روسیه دارای خانه های نوآوری و فناوری ایران‌ساخت هستند.

این نشست در خانه نوآوری و فناوری ایران‌ساخت واقع در نمایشگاه بین المللی برگزار می شود. در این خانه 800 محصول دانش‌بنیان از 300 شرکت در بخش نمایشگاه دائمی محصولات صادراتی دانش بنیان به نمایش در آمده است.