رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، علی اکبرصالحی را به عنوان معاون پژوهشی و قائم مقام این فرهنگستان منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، دکتر علی اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران از سوی رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به عنوان معاون پژوهشی و قائم مقام این فرهنگستان منصوب شد.

متن انتصاب خطاب به دکتر علی‌اکبر صالحی به شرح زیر است؛

«نظر به اینکه در شرایط کنونی فرهنگستان علوم برای ادای وظیفه مهم علمی خود نیاز به مدیری توانا و آشنا با شرایط پیشرفت علوم و پژوهش در کشور دارد تا بتواند با همکاری گروه‌های علمی و اعضای دانشمندش به وظایف مقرر در اساسنامه عمل کند، جنابعالی که جامع علم و تدبیر و دارای تجارب و سوابق درخشان علمی، مدیریتی و سیاسی هستید و مخصوصاً از امکان‌های کشور و نیاز به توسعه و پیشرفت مناسب‌تر علم و پژوهش آگاهید، به سمت معاون پژوهشی و قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم منصوب می‌شوید.»

نامه انتصاب علی اکبر صالحی

علی اکبر صالحی معاون پژوهشی و قائم مقام فرهنگستان علوم شد

صالحی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ رئیس سازمان انرژی اتمی بوده‌است.