صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی سبدی از حمایت‌های متنوع را در اختیار محققان قرار داده است تا محصول فناورانه خود را توسعه دهند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، محصولات فناورانه دستاورد پژوهش‌ها هستند. هر سال حجم زیادی از این پژوهش‌ها در کشور انجام می‌شود. اما نکته مهم در این میان پیمودن مسیر خلق ثروت است تا این پژوهش‌ها به محصولات فناورانه تبدیل شوند.

در همین راستا نیز صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری از محققان حمایت می‌کند. این حمایت‌ها در قالب‌های مختلفی است که در زیر 5 مورد آنها به اختصار آورده شده است.

 

1.طرح‌های پژوهشی

صندوق 11 کارگروه تخصصی در حوزه های مختلف علمی دارد. اعضای هیات علمی با توجه به موضوع می‌توانند طرح پژوهشی خود را به صندوق ارسال کنند و از حمایت صندوق در صورت تایید طرح برای اجرا برخوردار می‌شوند. این نوع حمایت سقف و حداقلی ندارد.

شناسایی و حمایت متوازن مادی و معنوی از طرح های پژوهشی، کمک به هدایت طرح‌های پژوهشی به سمت نیازهای فناوری کشور، کمک به توانمندسازی اعضای هیات علمی برای انجام تحقیقات موثر و کمک به توسعه علم و فناوری در کشور از جمله اهدافی است که صندوق در این نوع حمایت دنبال می‌کند. این نوع حمایت خود قالب های مختلفی مانند دوره طرح های پژوهشی مستقل، دوره طرح های پژوهشی تفا‌هم نامه ای، دوره طرح های پژوهشی فراخوان های ویژه را شامل می شود.

از سال 92 تا پایان مرداد ماه 1400 صندوق از 4 هزار و 350 طرح پژوهشی حمایت کرده است.

 

2.پسا دکتری

قالب حمایتی دیگر در صندوق پسا دکتری است. این نوع حمایت برای پژوهشگرانی است که تحصیلات خود را به اتمام رسانده‌اند. سقف حمایت آن 90 میلیون تومان است.

کمک به تقاضا محور کردن فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور، ایجاد محیط شاداب علمی، استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی موجود در دانشگاه ها و کمک به توسعه زیرساخت های انسانی پژوهش در کشور برخی از اهداف این حمایت است.

از سال 92 تا مرداد ماه 1400 صندوق از بیش از یک هزار و 300 پسا دکتری حمایت کرده است.

 

3.رساله دکتری

محققان جوان یکی از سرمایه های ارزشمند کشور هستند. برای حمایت از این قشر صندوق قالب حمایت از رساله های دکتری را تعریف کرده است. بر این اساس حمایت مادی 20 تا 30 میلیون تومان از دانشجویان دکتری می شود. این حمایت با هدف استفاده از ظرفیت علمی دانشجویان دکتری و ایجاد رقابت سالم علمی در جهت کمک به توسعه علم و فناوری انجام می‌شود.

از مرداد ماه سال 92 تا پایان مرداد ماه 1400 صندوق از یک هزار و 254 رساله دکتری حمایت کرده است.

 

 4. کرسی پژوهشی

کرسی‌های پژوهشی قالب حمایتی دیگری از صندوق است که در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور اعطا می‌شود. کرسی یک اعتبار پژوهشی است که در راستای اهداف صندوق و برای اجرای یک برنامه راهبردی تحقیقاتی به پژوهشگران ممتاز حقیقی ایرانی مقیم ایران اختصاص می‌یابد.

 

5.گرنت پژوهشی

گرنت نیز اعتبار پژوهشی است که در قالب طرح به پژوهشگران عضو هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور اعطا می شود و هدف از آن کمک به ایجاد ظرفیت‌های علمی و فناوری جدید است.

همچنین از سال 92 تا پایان مرداد ماه 1400 صندوق از 162 گرنت پژوهشی و کرسی حمایت کرده است.