حفاظت از مالکیت فکری در دنیای امروز اهمیتی روزافزون پیدا کرده است. دنیایی که هر روز شاهد ظهور ایده‌هایی تازه در آن هستیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، اما نکته مهم در این میان حفاظت از این داشته های فکری است. آشنایی پژوهشگران، صاحبان ایده و مخترعان از اهمیت ثبت اختراع با روش‌های گوناگونی انجام می‌شود. در همین راستا نیز آکادمی کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اقدامات ترویجی گوناگون در مسیر فرهنگسازی این حوزه قرار گرفته است.

داده نمای زیر به برخی از این اقدامات اشاره دارد.