معاونت علمی و فناوری حمایت از رونق محصولات و خدمات فوتونیک را توسط ستاد توسعه فناوری‌ لیزر، فوتونیک، مواد پیشرفته و ساخت محقق کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، فناوری، فوتونیک و اپتیک، ارتباط و پیوندی تنگاتنگ با توسعه سایر فناوری‌ها دارد و شرکت‌های دانش‌بنیان این‌ حوزه‌ راه را برای توسعه ارتباطات از راه دور، زیرساخت‌های فناوری، کسب‌وکارهای نوین مالی و بسیاری دیگر از حوزه‌ها هموار می‌کند. بر همین اساس است که توسعه پژوهش‌ها، رونق ایده‌های نوآورانه و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان ایران‌ساخت مبتنی بر این فناوری در دستور کار معاونت علمی و فناوری قرار دارد.

توسعه شرکت‌های فوتونیک

یک هزار و 292 شرکت دانش‌بنیان برق و الکترونیک، ارتباطات و فوتونیک با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های لیزر، فوتونیک مواد پیشرفته و ساخت در این حوزه فعالیت می‌کنند.

اهمیت فناوری فوتونیک در توسعه زیرساخت‌های پیشرفته ارتباطی راهبردی است و رد این فناوری‌ را می‌توان در ارتباطات از راه دور، اینترنت پرسرعت و کابل‌های فیبر نوری مشاهده کرد.

فناوری فوتونیک ارتباط نزدیکی با فناوری اپتیک دارد. تجهیزات دانش‌بنیان حوزه اپتیک مانند عدسی‌ها، آینه‌ها و اجزای بازتابنده نور در شناسایی پرتوهای فوتونی و تجهیزات لیزر نوری، دیودها و کابل‌های فیبر نوری در ایجاد این پرتوها نقش ایفا می‌کنند.

 توسعه حمایت از پژوهش‌ها

با حمایت این ستاد در سال جاری برای ارتقای علمی و فناورانه کشور ارتقای کیفیت پژوهش‌ها برای  50 پژوهش در حوزه فوتونیک و همچنین ایجاد مرکز قطعات مدارهای مجتمع نوری در دستور کار قرار گرفت.

سال جاری همچنین در حوزه لیزر و فوتونیک، علاوه بر ادامه حمایت از طرح‌های اولویت‌دار توسعه فناوری و رفع گلوگاه‌های فناورانه مورد نیاز کشور، حمایت از تعداد طرح‌های زیرساختی هم در دستور کار دارد که بخش قابل توجهی از طیف جامعه فناوران را هدف قرار داده و یا اثرگذاری ملی خواهند داشت.

سال گذشته و سال جاری مجموعه بیش از 100 طرح شناسایی و برای حمایت در اولویت قرار گرفتند تا از حمایت‌های بلاعوض و تسهیلات مورد حمایت برخوردار شوند. امسال نیز همچون سال گذشته پیگیری تصویب و حمایت از 10  طرح توسعه مقیاس صنعتی در راستای ارتقای صنایع صورت پذیرفت.