ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اقدامات گوناگون برای تامین امنیت غذایی تلاش می‌کند. حمایت از اجرای ایده‌های نوآورانه یکی از آنها است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، زیست بوم نوآوری و فناوری در حوزه امنیت غذایی به سرعت در حال گسترش است. بازیگران جدیدی به این زیست بوم افزوده می‌شوند تا با نفوذ فناوری و نوآوری به آن شاهد ارتقا در تولید محصولات ایران ساخت باشیم. تلاش ها در این حوزه به ثمر نسشته است و در سال های اخیر شتابدهنده های این حوزه گسترش یافتند.

با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعداد شتابدهنده های این حوزه به 10 رسیده است.

این شتابدهنده ها کمک می کنند تا ایده ها پرورش یابند و کسب و کارهای نوپا در این حوزه تقویت شوند. آنها روی ایده های برتر این حوزه سرمایه گذاری و آنها را تا رسیدن به محصول فناورانه همراهی می کنند.

لیوژن فارمد، نوین گیتی ژن، نهال گستر رویان، زیست محصول پارسیان، پسوک، آتیه سازان نوین فناور تسنیم، اکتوتک، پروتئین آرمان جنوب، بخشی از مجموعه شتابدهنده های فعال در حوزه زیست فناوری کشور را تشکیل می دهند.

 

به این ترتیب با نفوذ بیشتر فناوری می توان شاهد رفع چالش های این حوزه با سرعت بیشتری باشیم. چرا که این ایده ها به افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، افزایش راندمان آب، استفاده از کودهای زیستی برای افزایش محصول کمک می کنند.

همچنین  ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای استفاده از ظرفیت محققان این حوزه نیز دست به کار شده است تا از طرح ها و پروژه‌های پژوهشگران این حوزه حمایت کند. طرح های فناورانه که اجرایی شدن آنها کشور را بی نیاز می کند. چرا که زیست فناوری از حوزه هایی است که می تواند ارزش افزوده بالایی برای امنیت غذایی ایجاد کند و رقم آن می‌تواند به 40 میلیارد دلار برسد. البته امنیت غذایی خود بخش های مختلفی مانند دامپروری و کشاورزی دارد که ستاد از طرح های فناورانه در هر یک از این حوزه‌ها حمایت می کند.