کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وظیفه حمایت از ثبت دستاوردهای فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، دانشگاهیان، پژوهشگران و مبتکران کشور را در ادارات معتبر ثبت اختراع دنیا دارد. بنابراین اطلاعات اختراعات در هیچ جای دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری ؛ کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قابلیت پتنت شدن یک اختراع را با روش‌های استاندارد ادارات معتبر ثبت اختراع خارجی، ارزیابی می‌کند. در صورت تایید اختراع برای ثبت کانون با حمایت بیش از 90 درصدی این کار را انجام می دهد.

اما مخترعان چگونه به عدم افشای اطلاعات خود اعتماد کنند. کانون وظیفه حمایت از ثبت دستاوردهای فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، دانشگاهیان، پژوهشگران و مبتکران کشور را در ادارات معتبر ثبت اختراع دنیا دارد. بنابراین اطلاعات اختراعات در هیچ جای دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

همچنین اطلاعات ارسال‌شده توسط مخترعان، در پرتال‌های امن ثبت شده و فقط کارگزاران کانون پتنت معاونت علمی که شرکت‌های تخصصی فعال در حوزه ثبت اختراع خارجی بوده و تضامین لازم در خصوص افشا و استفاده از اطلاعات را به این کانون داده‌اند، به اطلاعات مخترعین دسترسی دارند. پس هیچ‌یک از درخواست‌ها برای بررسی به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سایر نهادهای فعال در این حوزه ارسال نخواهد شد.

بررسی اختراع نیز در دو مرحله اولیه (بررسی شکلی) و محتوایی (بررسی ماهوی) انجام می‌شود. در بررسی شکلی نقصهای ساختاری اختراع شامل افشاء یا ارائه کامل اطلاعات، خودافشایی مخترع/ مخترعان، رعایت حق تقدم، الزام بر ارائه تنها یک اختراع در هر درخواست ارسالی، مستندات و قابل ثبت بودن موضوع اختراع، بررسی می‌شود. در بررسی محتوایی نیز، شرایطی نظیر نوآوری، غیربدیهی بودن و قابلیت پیاده‌سازی اختراع، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همچنین، امکان درآمد‌زایی یا تجاری‌سازی و اولویت‌های موضوعی تعیین‌شده، از معیارهای کلی کانون پتنت برای تأیید اختراع است.

این اقدام کانون با هدف کمک به فروش دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و همچنین کمک به تجاری‌سازی فناوری افرادی که دارای دستاورد فنی ویژه‌ای هستند انجام می‌شود.