یکی از زیرساخت‌های نوآورانه‌ای که چند سالی است به عنوان یک فرصت ارزشمند برای توسعه زمین‌گردشگری مورد توجه قرار گرفته، ژئوپارک‌ها هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در ایران نیز زمینه‌های لازم برای توسعه کارکردهای زمین گردشگری با ایجاد ژئوپارک‌ها در بخش‌هایی مانند جزیره قشم مورد توجه قرار گرفته است. اما ژئوپارک‌ها چه کارکردی دارند و چگونه می‌توانند از زمین، ارزش افزوده و اشتغال خلق کنند؟

ژئوتوریسم و ​​ژئوپارک‌ها دو مفوم به هم پیوند خورده و نسبتاً جدید هستند و زیر گروه های زمین‌شناسی و گردشگری هستند گردشگری تعریف شده است که بر ژئومورفولوژی و توپوگرافی یک منطقه به عنوان بستر حمایت از توسعه پایدار گردشگری تمرکز می کند. در ژئوپارک‌ها مفاهیمی مانند بوم‌گردی ، اکوتوریسم، زمین‌گردشگری و توریسم سلامت تعریف شده است که هرکدام می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی و پهنه‌های سرزمینی، ایجاد اشتغال کنند.

محمدرضا اسپهبد مشاور طرح توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های زمین‌شناسی و معدن با بیان این‌که ظرفیت نهفته ژئوپارک‌های ایران می‌تواند توسعه ژئوتوریسم و رونق بازارهای وابسته را به همراه داشته باشد، ادامه می‌دهد: علی‌رغم این‌که ایران دارای ویژگی‌های سرزمینی و پتانسیل گردشگری فراوانی است، اما تا حدودی با استفاده از فرصت های موجود در توسعه ژئوتوریسم و ​​ژئوپارک‌ها فاصله دارد.

این فعال حوزه زمین‌شناسی و معدن، با بیان این‌که ایران گردشگری پایدار ژئوتوریسم و ​​ژئوپارک‌ها دارد، می‌افزاید: چالش های فناورانه کشورمان در توسعه ژئوتوریسم و ​​ژئوپارک‌ها می‌تواند به کمک شرکت‌های دانش‎بنیان، خلاق و پژوهش‌های فناورانه در این حوزه برطرف شود اما یکی از اقدامات مهم برای توسعه ژئوپارک‌ها، حمایت از فعالیت برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران گردشگری، برنامه‌ریزان، متخصصان توسعه و سایر ذی‌نفعان گردشگری در ایران است.

به گفته مشاور طرح توسعه فناوری‌های زمین‌شناسی و معدن، الگوی توسعه پایدار گردشگری در خلق فعالیت‌های زیست محیطی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ارائه شده توسط مفاهیم زمین‌گردشگری و ژئوپارک در تلاش برای توسعه پایدار گردشگری در ایران استفاده می‌شود.

اسپهبد با اشاره به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از توسعه شرکت های خلاق و نوآوری‌های زمین‌گردشگری و ژئوپارک‌ها عنوان می‌کند: در توسعه این بخش چند موضوع مختلف مورد توجه قرار بگیرد و در همین راستا، حمایت از پژوهش‌های کاربردی، ایده‌های نوآورانه و طرح‌‌های فناورانه در معاونت علمی در اولویت قرار گرفته است.