866 شرکت‌دانش‌بنیان در حوزه مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی فعال هستند تا نفوذ نوآوری و فناوری را به این حوزه سرعت دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ مواد پیشرفته حوزه ای استراتژیک برای هر کشوری است. زیرا تمامی حوزه ها مانند هوا و فضا، زیست فناوری، میکروالکترونیک و خودروسازی به آن وابسته هستند. پس رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه تاثیرگذار در فعالیت سایر بخش ها است و به نوعی این مواد محصولات مورد نیاز صنایع را تامین می کنند. پس رونق تولیدات این حوزه تاثیرگذار روی سایر بخش ها است.

همچنین مواد پیشرفته تاثیری چشم گیر روی اشتغال و درآمدزایی دارند و هر چه میزان دسترسی کشورها به این مواد بیشتر باشد؛ توسعه آنها با سرعت بیشتری رخ می دهد.

در ایران نیز 866 شرکت دانش بنیان روی حوزه مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری هیا شیمیایی فعالیت می‌کنند تا اقدامات آنها رونق را برای این حوزه به ارمغان آورد. برای رفع چالش های پیش روی آنها نیز مرکز موسسات و شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سبدی از خدمات گوناگون را به شرکت ها ارائه می دهد. شرکت های فعال در این حوزه نیز مانند سایر این بخش ها می توانند از این حمایت ها بهره مند شوند. حمایت هایی که به فعالیت های دانش بنیانی را گسترش می دهد.