یکی از بسترهای حمایتی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری برای تامین مالی توسعه زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان و خلاق، حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، روش‌ها و سازوکارهای متنوع و گوناگونی برای حمایت مالی از فعالان زیست‌بوم فناوری و رونق کسب ‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق، تعریف شده است که صندوق‌های جسورانه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی یکی از روزآمدترین این ابزارها به شمار می‌رود.

این مسیر از 5 سال پیش توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف شد تا زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری صاحبان صنعت، سرمایه‌گذاران بخشی خصوصی و عموم جامعه در طرح‌های فناورانه ایجاد شود. مسیری که به مشارکت مردم در توسعه زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان منجر شده است.

در این فرآیند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توانستند رشد قابل توجهی دست پیدا کنند و در حالی که سال 98 تنها 6 صندوق سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی شد، در سال جاری تعداد این صندوق‌ها به 16 رسیده است و با دریافت موافقت اصولی 5 صندوق سرمایه‌گذاری جدید در سال جاری که سرمایه 25هزار و 500 میلیارد ریالی دارند، 21 صندوق فعال با مبلغ سرمایه 46هزار و 250 میلیارد ریال در زیست‌بوم فناوری و نوآوری نقش آفرینی خواهند کرد

در این داده‌نما، روند رشد این صندوق‌ها  برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان و خلاق نشان داده شده است.