صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق سرمایه بخش خصوصی را به زیست‌بوم صنایع خلاق و فرهنگی تزریق می‌کند تا توسعه محصولات این حوزه شتاب بیشتری داشته باشد.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، صنایع فرهنگی و خلاق در کشور ما همچون گنجینه ای پنهان است که به مدد نیروی جوان و خلاق ایرانی ارزشش آشکار شده است. جوانانی که با فعالیت و راه اندازی شرکت های خلاق توانمندی خود را به نمایش گذاشته اند و به میدان آمده اند برای اشتغالزایی و خلق ثروت. زیرا با توجه به پیشینه بسیار غنی و تمدنی ایران، توسعه اقتصاد خلاق کم خرج اما پربازده است.

اما در این مسیر حمایت از این فعالیت ها نیاز است و پس صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق از توسعه صنایع خلاق و فرهنگی حمایت می کند. این صندوق غیر دولتی است و سرمایه بخش خصوصی را به زیست بوم خلاق تزریق می کند تا محصولات این حوزه گسترش یابد.

سرمایه گذاری خطر پذیر یکی از خدماتی است که صندوق به کسب و کارهای خلاق ارائه می دهد. این خدمت به صورت مشارکت در سهام، مشارکت در پروژه و مشارکت کوتاه مدت ارائه می شود. یکی دیگر از خدمات صندوق تامین مالی است که این کار را از طریق ارائه تسهیلات، کارگزاری تسهیلات نهادهای حاکمیتی و جذب و معرفی سرمایه‌گذار انجام می دهد.

مشاوره تجاری سازی و تامین مالی به کسب و کارهای خلاق عنوان دیگری از خدمات صندوق است. صندوق خلاق شبکه سازی و بازار سازی شرکت های خلاق از طریق برگزاری رویداد بازارپردازی و همکاری با ذینفعان را نیز دنبال می کند. صدور ضمانتنامه برای تسهیل انعقاد قرارداد شرکت های خلاق با هدف توسعه بازار خود و ارائه خدمات لیزینگ توسعه فروش محصولات خلاق از خدمات مالی صندوق برای شرکت های خلاق است.

 هر یک از این خدمات ابزاری برای توسعه بازار محصولات و کمک برای ورود این محصولات به بازار است. در مدت اندک فعالیت 6 ماه صندوق خلاق تعداد تسهیلات ارائه شده به شرکت ها تا کنون به 50 مورد و ارزش حدود 150 میلیارد ریال رسیده و 6 ضمانتنامه نیز برای توسعه کسب و کار آنها صادر شده است. این صندوق همچنین نسبت به سرمایه گذاری به ارزش 5 میلیارد ریال در حوزه اسباب بازی اقدام کرده است.