صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت در یک همکاری مشترک از طرح‌های حوزه علوم پزشکی و سلامت محققان کشور حمایت می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، این همکاری با انتشار یک فراخوان شکل گرفت و هدف از آن حمایت از تحقیقات نیاز محور کشور و افزایش ارتباط میان محققان کشور و ارتقای فعالیت های میان گروهی است. این همکاری ها پیشرفت در حوزه پزشکی را به همراه دارد و کمکی برای این زیست بوم است.

طرح های پژوهشگران کشور در حوزه علوم پزشکی و سلامت و علوم پایه در 5 شاخه حمایت می شود. پژوهش های حوزه فراورده‌های سلامت محور (دارو، کاشتنی ها، تجهیزات پزشکی، ابزارهای تشخیص، بیوسنسورها، میکروروبات، بیونیک و پوشیدنی ها)، استفاده از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، ابرداده‌ها، در تشخیص، پیشگیری و درمان بیمارها، آلاینده‌های محیط زیستی (شناسایی / ارزیابی اثرات / کنترل آلاینده‌ها)، بایو متریال در پزشکی و مهندسی بافت، پرینتر، جوهرهای زیستی و محصولات سه بعدی و بهداشت مواد غذایی و پروبیوتیک آنها هستند.

محققان کشور 150 طرح ارسال کردند و پس از ارزیابی 20 طرح برای حمایت تایید می شود. هر یک از این طرح ها تا سقف 300 میلیون تومان از سوی صندوق و 300 میلیون تومان نیز از سوی وزارت بهداشت حمایت می شود. این همکاری حوزه های پزشکی و غیرپزشکی را به یکدیگر ارتباط می دهد تا شاهد گسترش فعالیت های میان رشته ای پژوهشگران برای رفع نیازهای فناورانه کشور باشیم.