مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال 98 اقدام به طراحی و راه اندازی مراکز توانمندسازی استانی کرد تا بستری مناسب برای تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق به خدمات و حمایت‌های ارائه شده باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،  19 مرکز توانمندسازی در استان های مختلف تا شهریور سال گذشته راه اندازی شد. اصفهان، فارس، قزوین، یزد، کرمانشاه، خراسان رضوی، خوزستان، البرز و زنجان برخی استان هایی هستند که این مراکز در آنها راه اندازی شده است.

در این مراکز مشاوران بومی و متخصص به صورت حضوری با ارائه راه حل های مناسب و دقیق مشکلات و چالش های شرکت های دانش بنیان و خلاق را رفع می کنند تا گامی برای افزایش توانمندی این شرکت ها باشد.

ارائه مشاوره های کسب و کار، برگزاری دوره های آموزشی و نشست های پرسش و پاسخ تخصصی با استفاده از ظرفیت بومی هر استان از وظایف این مراکز است. این مراکز به صورت دائمی در هر استان فعال هستندو خدمات ارائه می دهند. بیش از 5هزار و 700 خدمت توسط این مراکز به شرکت های دانش بنیان و خلاق ارائه شده است.

خدمات توانمندسازی توسط مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچون مشاوره های تخصصی کسب و کار، ارزشگذاری و تبادل فناوری، توسعه بازار داخلی، تبلیغات و اطلاع رسانی، تحقیقات بازار و منابع انسانی ارائه می شود. راه اندازی این مراکز هم ذیل همین خدمت انجام می شود.