طرح فناورانه توان‌بخشی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موجب بهبود اختلال گفتار بیماران سکته مغزی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، فناوری‌ شناختی نقش کلیدی خود را در درمان، پیشگیری یا کاهش عوارض ناشی از بیماری‌های عصبی، شناختی و مغزی به اثبات رسانده است. بیماران سکته مغزی، از مخاطبانی هستند که فناوری توان‌بخشی شناختی، به آن‌ها در زندگی بهتر کمک می‌کند.

بر همین اساس یک طرح پژوهشی و فناورانه که توسط این ستاد مورد حمایت قرار گرفت، به تازگی نتایج مثبت توانبخشی شناختی اختلال گفتار را در بیماران مبتلا به سکته مغزی با استفاده از تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه نشان داده است.

 

کمک به تکلم بیماران سکته مغزی

بسیاری از بیماران سکته مغزی، از ناتوانی یا کم‌توانی در گفتار رنج می‌برند و همین موضوع باعث شده است راه‌کارهای توان‌بخشی و درمانی مختلفی برای کمک به این بیماران مورد استفاده قرار بگیرد. راه‌کارهایی که از میان آن‌ها، طرح‌های مربوط به حوزه شناختی کارآمدی بیش‌تری را در گروه‌های سنی گوناگون نشان داده است.

در این طرح فناورانه با استفاده از الکترودها و عبور دادن جریان متنساب با ویژگی های جسمی بیماران مبتلا به سکته مغزی، آثار مثبتی از افزایش توانبخشی شناختی اختلال گفتار در این گروه بیماران مشاهده شده است.

 

مشارکت متخصصان و پژوهشگران شناختی

در اجرای این طرح یک گروه ۹ نفری از اساتید و محققان مشارکت داشتند و در گام نخست، با اجرای روش های مختلف بر روی بیماران مبتلا به سکته­ مغزی و اختلال آفازیا از بیمارستان امام رضا تبریز و مقایسه آن‌ها، راهکارهای مناسب برای شناخت ضایعه انتخاب شد و با ارائه شیوه‌های پیشنهادی این فرآیند به خوبی بهبود پیدا کرد.

نتایج مطالعات و شبیه سازی در روند آزمایشات و بررسی های میدانی روی تصاویر مغزی چند بیمار مبتلا به آفازیا با شکل‌های الکترودی مختلف و همچنین جریان دهی متفاوت نشان داد که اجرای این اقدامات می تواند باعث بهبود فرآیند توان‌بخشی شده و میزان مؤثر بودن آن را به طور چشمگیری افزایش دهد.

نتایج این طرح پژوهشی و فناورانه که با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری به سرانجام رسیده، درنشریات معتبربین المللی منتشرشده است و دستاوردهای آن در قالب فناوری توسعه خواهد یافت.