در جلسه هیأت دولت، گزارش معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری درباره وضعیت منابع آب ژرفی (ابرحوضه ای) ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در این گزارش، با اشاره به آبخوان های بزرگ جهان و تجربه کشورهای مختلف در این خصوص، به بررسی و مطالعه شواهد وجود آب های ابرحوضه ای در ایران و پتانسیل های موجود در کشور پرداخت.

همچنین راهکارهای کاهش هزینه در اجرای طرح اکتشاف آب های ابرحوضه ای نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت.

در این گزارش معاونت علمی و فناوی ریاست جمهوری در ارتباط با مطالعات انجام شده برای استخراج منابع آب ژرف مطرح شد.

براساس این گزارش تاکنون مطالعاتی در استان‌های فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و بخش‌هایی از استان‌های یزد و اصفهان انجام شده و نتایج اجرای ۳ چاه اکتشافی در استان سیستان و بلوچستان بسیار مثبت بوده است.

بر این اساس، پالایش آب‌های استخراج شده از چاه‌های ژرف بسیار کم‌هزینه‌تر از شیرین‌سازی آب دریا و از سوی دیگر فاقد هر نوع آلاینده فلزات سنگین و رادیواکتیو هستند.

تکمیل مطالعات مربوط به حفر چاه‌های عمیق با محوریت کاهش قابل توجه هزینه‌های حفاری و بررسی اثرات زیست محیطی و اقتصادی استحصال آب از این منابع ادامه دارد.