یک نرم افزار رایانه‌ای ایران‌ساخت برای حفظ و امنیت اطلاعات محرمانه مدیران سازمان‌های دولتی و خصوصی طراحی و اجرا شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای می‌کوشند تا خواسته‌های کاربران را با بهترین روش‌ها به نتیجه مطلوب سوق دهند.

یک شرکت دانش‌بنیان با هدف به‌کارگیری سامانه‌های اطلاعات مکانی جغرافیایی و سایر خدمات وابسته در راستای فرایند محور کردن عملیات مرتبط با نقشه و داده‌های مکانی، سامانه هوشمند موقعیت مکانی را به بازار عرضه کرده است.

مدیر عامل شرکت فرا تدبیر نقش آرای سالوک گفت: این سامانه مدیریتی در سطح خرد و کلان کارآمد است و از اطلاعات مکانی گزارشی دقیق ارائه می‌کند. استفاده از این سامانه نیاز به مهارت یا آموزش خاصی ندارد و مدیران نیز برای تحلیل و مدیریت کارها و تصمیم‌گیری‌های خود که موجب سود آوری، صرفه جویی اقتصادی و مدیریت بهینه می‌شود، از این سامانه بهره می‌برند.

سامانه هوشمند موقعیت مکانی، به راحتی توانایی جست‌و جو و شناسایی عوارض جغرافیایی بر روی نقشه را دارد و تحلیل‌های مکانی و توصیفی از مزایای اصلی و مهم آن است.

ارزان‌تر از نمونه‌های خارجی

با وجود این نرم افزار بومی، نیاز به نرم افزارهای مشابه خارجی تامین شده و از انتشار اطلاعات محرمانه و زیرساختی بر روی سرورهای بیگانه جلوگیری می‌شود.

کاربرد نرم افزار موقعیت مکانی ایران‌ساخت، در تمامی حوزه هایی است که به مدیریت، برنامه سازی، برنامه ریزی و نظارت دارند. با وجود این‌که نمونه خارجی این نرم‌افزار وجود دارد، اما قابلیت پشتیبانی و هزینه پایین‌تر نمونه ایران‌ساخت، ضرورت استفاده از نمونه خارجی را کاهش داده و در حالی که نمونه غیر بومی 5 میلیارد ریال هزینه دارد، نمونه ایران‌ساخت با یک‌دهم قیمت عرضه می‌شود.

بوستانی، با اشاره به ضرورت توسعه برنامه‌ صادرات در حوزه خدمات نرم افزاری گفت: یکی از لازمه‌ها برای رونق شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت دولتی  در مسیر تولید، صادرات و توسعه فناوری محصولات ایران‌ساخت است. کشورهای کم‌تر توسعه یافته می‌توانند بازار بسیار خوبی برای محصولات ایران‌ساخت از این دست باشند.

شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای می‌کوشند تا خواسته‌های کاربران را با بهترین روش‌ها به نتیجه مطلوب سوق دهند.

یک شرکت دانش‌بنیان با هدف به‌کارگیری سامانه‌های اطلاعات مکانی جغرافیایی و سایر خدمات وابسته در راستای فرایند محور کردن عملیات مرتبط با نقشه و داده‌های مکانی، سامانه هوشمند موقعیت مکانی را به بازار عرضه کرده است.

مدیر عامل شرکت فرا تدبیر نقش آرای سالوک گفت: این سامانه مدیریتی در سطح خرد و کلان کارآمد است و از اطلاعات مکانی گزارشی دقیق ارائه می‌کند. استفاده از این سامانه نیاز به مهارت یا آموزش خاصی ندارد و مدیران نیز برای تحلیل و مدیریت کارها و تصمیم‌گیری‌های خود که موجب سود آوری، صرفه جویی اقتصادی و مدیریت بهینه می‌شود، از این سامانه بهره می‌برند.

سامانه هوشمند موقعیت مکانی، به راحتی توانایی جست‌و جو و شناسایی عوارض جغرافیایی بر روی نقشه را دارد و تحلیل‌های مکانی و توصیفی از مزایای اصلی و مهم آن است.

ارزان‌تر از نمونه‌های خارجی

با وجود این نرم افزار بومی، نیاز به نرم افزارهای مشابه خارجی تامین شده و از انتشار اطلاعات محرمانه و زیرساختی بر روی سرورهای بیگانه جلوگیری می‌شود.

کاربرد نرم افزار موقعیت مکانی ایران‌ساخت، در تمامی حوزه هایی است که به مدیریت، برنامه سازی، برنامه ریزی و نظارت دارند. با وجود این‌که نمونه خارجی این نرم‌افزار وجود دارد، اما قابلیت پشتیبانی و هزینه پایین‌تر نمونه ایران‌ساخت، ضرورت استفاده از نمونه خارجی را کاهش داده و در حالی که نمونه غیر بومی 5 میلیارد ریال هزینه دارد، نمونه ایران‌ساخت با یک‌دهم قیمت عرضه می‌شود.

بوستانی، با اشاره به ضرورت توسعه برنامه‌ صادرات در حوزه خدمات نرم افزاری گفت: یکی از لازمه‌ها برای رونق شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت دولتی  در مسیر تولید، صادرات و توسعه فناوری محصولات ایران‌ساخت است. کشورهای کم‌تر توسعه یافته می‌توانند بازار بسیار خوبی برای محصولات ایران‌ساخت از این دست باشند.