حیوانات آزمایشگاهی به دلیل شباهت‌ های زیاد زیستی که با انسان دارند، از اهمیت زیادی در بسیازی از شاخه برخوردار هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، با نگاهی به کشورهای پیشرفته می‌ توان نقش علوم و فناوری‌ های مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی را در راستای توسعه علوم همگرا و نوین به خصوص سلول‌ های بنیادی و پزشکی بازساختی مشاهده کرد.

بر اساس همین ضرورت، کشور ما از حوزه تحقیقات آزمایشگاهی برون تنی به حوزه تحقیقات مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی و مدل‌سازی حیوانی تغییر جهت داده و در راستای تجاری سازی علوم و فناوری‌ های یاد شده، گام‌ های مهم و تاثیرگذاری برداشته است.

شبکه ملی مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی، شبکه ‌ای است که توان ملی کشور در حوزه مدل سازی حیوانی و تحقیقات درون تنی مبتنی بر حیوانات آزمایشگاهی را به دقت رصد و ارزیابی کرده و ضمن اتصال پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی، بیمارستان‌ های تحقیقاتی حیوانی، شرکت‌ های دانش بنیان و صنعتگران، با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌ های سلول ‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موجبات توسعه این حوزه مهم از علم و فناوری را در سراسر کشور رقم زده است.

 

این داده‌نما به آخرین دستاوردها و امکانات شبکه ملی مدل‌سازی حیوانی و تحقیقات درون‌تنی اشاره دارد: