یکی از حوزه‌هایی که با استفاده از تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاهی توسعه یافته است، عرصه زیست‌فناوری به عنوان یکی از پرکاربردترین حوزه‌های فناورانه در کشور و دنیا است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یکی از مجموعه‌های پیشتاز و نقطه اتصال مراکز و فعالان حوزه آزمایشگاهی تلاش می‌کند شرایطی فراهم شود تا دستگاه‌ها و خدمات مرتبط با حوزه‌های مختلف فناورانه در دسترس باشند و به دست علاقه‌مندان به این حوزه‌ها برسند.

پژوهشگران، اساتید دانشگاهی، دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و غیره از جمله مخاطبانی هستند که به این خدمات و دستگاه‌ها نیاز دارند تا بتوانند گامی اثرمند در زمینه توسعه حوزه‌های فناورانه فعالیت خود بردارند.

یکی از این حوزه‌ها، زیست‌فناوری است. عرصه‌ای فناورانه که به همت 188 مجموعه آزمایشگاهی و حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسعه یافته است. این کار به اشتراک‌گذاری 5 هزار و 87 دستگاه منجر شده است.

آزمایشگاه آنزیم دانشکده علوم زیستی(دانشگاه تربیت مدرس)، آزمایشگاه آنالیز آنتی باکتریال پژوهشکده مهندسی بافت و پزشکی بازساختی( دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)، آزمایشگاه آنالیز دستگاهی و توکسیکوژنومیکس مرکز تحقیقات علوم دارویی( دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران)، آزمایشگاه بیوتکنولوژی میکروبی و کشت سلول دانشکده علوم و فناوری زیستی( دانشگاه شهید بهشتی)، آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی مجتمع آزمایشگاهی( دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)، آزمایشگاه بیولوژی مولکولی گیاهی گروه کشاورزی(دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، آزمایشگاه تحقیقات دارویی و ترکیبات هتروسیکل دانشکده شیمی(دانشگاه علم و صنعت ایران) و غیره از جمله این مجموعه‌ها است.

همچنین از جمله تجهیزات اشتراک‌گذاشته شده می توان به «آسیاب مخلوط کن»، «اتاقک آزمون دما و رطوبت»، «اتاقک رشد»، «اتاقک پرتو فرابنفش»، «اتوکلاو»، «الکتروفورز»، «انکوباتور سرد اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی»، «تشعشع سنج»، «خشک کن و گرانول ساز بستر سیال»، «دستگاه آزمون رفتاری میدان باز» و غیره اشاره کرد.