صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق، مجموعه ای است که در اردیبهشت 1400 با هدف ارائه خدمات مالی به شرکت های خلاق تاسیس شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، این صندوق حمایت هایی از توسعه شرکت های خلاق و فعالان زیست بوم نوآوری بر اساس اولویت های فرهنگی ایرانی و اسلامی به انجام رسانده و سهم تولیدات ملی، صادرات محصولات و خدمات نسبت به سایر صنایع و محصولات کشور را افزایش می دهد.

 

کمک به توسعه زیرساخت

این صندوق با افزایش ضریب نفوذ نوآوری و فناوری در تولید محصولات و خدمات در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق، به ایجاد زیرساخت مناسب برای تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری، جذب و هدایت سرمایه و سرمایه گذاران، خدمات مالی در حوزه شرکت های خلاق و صنایع فرهنگی و نوآورانه می انجامد.

از مهمترین اهداف و ماموریت های صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق می توان به سرمایه گذاری و کمک به توسعه زیرساخت، شبکه ها، فناوری ها، ناشران و توسعه دهندگان بازار و فعالیت های زیرساختی توسعه دهنده زیست بوم صنایع و محصولات خلاق و نوآورانه اشاره کرد.

این صندوق همچنین مجری، کارگزار و همکاری در فرآیندها، خدمات و فعالیت های خدمات مالی، سرمایه گذاری و توسعه ای نهادهای حمایتی، مالی و سرمایه گذاری و فعال در حوزه صنایع خلاق و نوآورانه است.

 

ارائه خدمات در چهار سرفصل

خدمات این صندوق در چهار سرفصل به شرکت ها ارائه می شود.

خدمات اعتباری و مالی صندوق شامل صدور ضمانت نامه و کارگزاری مالی و سرمایه گذاری شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی است.

تامین مالی توسط صندوق نیز به صورت هایی چون ارائه تسهیلات، لیزینگ، کارگزاری تسهیلات و جذب و معرفی سرمایه گذار انجام می شود.

صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق در بحث سرمایه گذاری های خطرپذیر به مشارکت کوتاه مدت، مشارکت در سهام و مشارکت در پروژه یا محصول اختصاص دارد.

این صندوق در بخش مشاوره، شبکه سازی و توسعه کسب و کار، به ارائه خدماتی چون مشاوره تجاری سازی، مشاوره مالی و جذب سرمایه، آموزش و برگزاری رویداد، بازارپردازی و همکاری و شبکه سازی با ذینفعان می پردازد.

صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به نیاز بسیار کشور در زمینه حمایت و سرمایه گذاری از توسعه صنایع و کسب و کارهای خلاقانه و نوآورانه، فناوری های نرم و هویت ساز، شیوه های نوین کسب و کار و محصولات فناورانه؛ به استناد ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم و ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه کشور و بر اساس مجوز کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی در اردیبهشت سال جاری به وجود آمده و به توسعه این حمایت ها در کشور منجر شده است.