یکی از اولویت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تامین نیازهای دارویی و درمانی در کشور با استفاده از توان تخصصی داخلی است. این کار پس از نیازسنجی و تعیین اولویت‌ها انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در همین راستا نیز ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از انجام تحقیقات و با تاکید بر نیازهای‌ کشور اقدام به ارائه بسته‌ای 10 ساله به ارزش بیش از 4 هزار میلیارد تومان برای تامین نیازهای کشور به داروهای زیستی، شیمیایی و حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی کرده است.

این کار با هدف تامین بازار داخلی با اتکا به توانمندی تخصصی و دانشی جوانان و فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری اجرایی می شود تا کشور از بازار واردات بی‌نیاز و خودکفا شود. ضرورت این کار در روزهای بحرانی چون شیوع بیماری کرونا و اعمال تحریم‌ها بیشتر خود را نشان می‌دهد.

البته این پروژه یکی از طرح‌های معاونت علمی و فناوری برای ارتقای حوزه دارو، درمان و تجهیزات پزشکی است. از دیگر اقدامات قابل ذکر و شاخص این حوزه طی ماه‌های اخیر می توان به «انعقاد قراردادهای حمایتی از 5 طرح در حوزه تولید کیت و تجهیزات، تولید فرآورده بیولوژیک استراتژیک و تاسیس شتاب‌دهنده حوزه کیت‌های تشخیصی انسانی» و «تولید داروی پیشرفته پرکینرا برای درمان روماتیسم کودکان به‌عنوان دومین تولیدکننده این دارو در جهان»  اشاره کرد.

یکی از اقلام راهبردی و حیاتی در کشور، دارو و تجهیزات درمانی است. نبود یا کمبود آنها می‌تواند کشور را با بحران‌ها و چالش‌های جدی مواجه کند. تامین آنها از بازار جهانی نیز با اما و اگرهای زیادی همراه است و می تواند رد مواقع نیاز و بحران دست مدیران کشور را خالی بگذارد. به همین دلیل بهترین و مطمئن‌ترین راه برای پاسخ دادن به این نیازها، اتکا به دارایی‌های فکری و انسانی کشور است.

کاری که زیست‌بوم فناوری و نوآوری به دنبال تحقق و اجرایی شدن آن است. بر همین اساس، ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری دیگر بازیگران دولتی و تخصصی، در تکاپو است تا در این راه‌، یاریگر نظام بهداشت و درمان کشور باشد.