هفدهمین فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی و فناورانه در نیمه دوم سال جاری اعلام شد تا در قالب یک هدف مشترک اختلالات شناختی درمان بیابند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری در فراخوان ستاد توسعه علوم و فناوری های علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از طرح های پژوهشی در زمینه توسعه روش ها و ابزارهای ارتقاء و توانبخشی با نگاه ویژه به غربالگری، تشخیص و توانبخشی اختلالات روانپزشکی با استفاده از رویکردهای علوم اعصاب و علوم شناختی و نیز طرح های پژوهشی دسته ج مجموعه ای از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری برای دستیابی به یک هدف مشترک و مشخص در حوزه شناختی حمایت می کند.

این ستاد در چارچوب این فراخوان از تمامی محققان حوزه علوم و فناوری های شناختی درخواست می کند تا با دریافت و تکمیل فراخوان مورد نظر در بازه زمانی پانزدهم دی 1400 لغایت بیست و پنجم دی ماه 1400 که غیر قابل تمدید است، از طریق کارتابل کاربری خود در سایت ستاد بارگذاری کنند.

در این فراخوان همچنین توصیه شده است که محققان نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد طرح بر اساس فایل راهنمای هر فراخوان اقدام کرده و تاریخ اعلام شده فقط برای بارگذاری فایل تکمیل شده است.