تدوین استاندارد از جمله راه‌کارهایی است که به ارتقای کیفیت محصولات و خدمات نانویی در کشور منجر شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری استانداردهایی که علاوه بر بالا بردن سطح کیفی و عملکردی محصولات، یکی از ابزارهای مهم برای توسعه محصولات نانو به حساب می‌آید. با توجه به اینکه تصویب استانداردهای جدید، اقدامی زمانبر و دشوار است؛ ارتقای استانداردهای اجباری موجود مبتنی بر قابلیت های فناوری نانو راهکاری است که با توجه به شرایط موجود می تواند بهترین گزینه باشد.

بر همین اساس کمیته استاندارد ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1 هزار و 217 استاندارد اجباری موجود در کشور را بررسی و با محصولات نانوی متناظر، مطابقت داد. در نتیجه 27 استاندارد اجباری برای ارتقا انتخاب شد، سپس کار تدوین برنامه اجرایی برای بررسی هریک از این استانداردها و تعیین مشخصات محصول نانو که می‌تواند در ارتقای این استانداردها موثر باشد، آغاز و تیمی برای این کار در نظر گرفته شد.

از آن جمله می توان به «استاندارد بلوک بتنی سبک سلولی غیراتوکلاوی(ویژگی‌ها و روش های آزمون)»، «بتن آماده(ویژگی‌ها)»، «ویژگی‌های الکترودهای روپوش‌دار جوشکاری با قوس الکتریکی»، «باتری‌های سرب اسیدی برای مصارف عمومی (انواع مجهز به شیرهای خودتنظیم)»، «خودروهای جاده‌ای (نوارهای درزگیر خودروها)»، «ویژگی‌ها و روش آزمون رنگ آستری بر پایه رزین الکید و اکسیدآهن» و غیره اشاره کرد.

فعالیت گروه استاندارد و ایمنی ستاد توسعه فناوری نانو، تاکنون دستاوردهای قابل توجهی چون رتبه بالای کشور در جهان به لحاظ تدوین و انتشار استانداردهای ملی و بین‌المللی فناوری نانو، اعتبار و نفوذ کشور در مجامع ملی و بین‌المللی مرتبط با استاندارد و ایمنی فناوری نانو، تقدیر از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به عنوان کمیته فنی استاندارد نمونه کشوری و غیره به همراه داشته است.