دوشنبه های استارتاپی با هدف جذب سرمایه در حوزه فناوری های همگرا 20 دی ماه برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیل فناوری و نوآوری؛ در این رویداد، شرکت های خلاق، هسته‌های فناور یا شرکت‌های دانش ‌بنیان سرمایه‌پذیر، برای جذب سرمایه از سرمایه ‌گذاران خطرپذیر، طرح ها و محصولات خود را در معرض دید و ارزیابی این سرمایه ‌گذاران قرار می دهند.

 

یافتن سرمایه‌گذار

امین مقدسی مدیر توسعه کسب و کار برنامه های نوپای همگرا مرکز راهبردی فناوری همگرا گفت: رویداد دوشنبه های استارتاپی یک رویداد مستمر و هفتگی است که توسط صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه های مختلف برگزار می شود.

در این رویداد، شرکت های خلاق، طرح های خود را برای شرکت های سرمایه های خطرپذیر و شتابدهنده ها ارائه می کنند تا اگر مورد پسند آنها واقع شد، روی این طرح ها سرمایه گذاری کنند.

 

از سامانه هوشمند تعلیق وزن تا کودهای زیستی

در این دوره، 6 شرکت خلاق پیام آوران هنر و فناوری شرق در حوزه سامانه هوشمند تعلیق وزن دینامیکی حلقه بسته، دیاوت در حوزه کیت تشخیص سریع آنتی بیوتیک های گروه بتالاکتام و تتراسایکلین ها در شیر، هوشیار در زمینه هدست توانبخشی نوری مغز، نانوفناوران گیتی دام در حوزه تولید اسپرم منجمد برای دام سنگین و سبک، اکسیر پوش دیبا در حوزه کودهای زیستی و آراسیس در زمینه مکان یابی ساختارهای عصبی و غیرعصبی حین جراحی به کمک واقعیت افزوده در حوزه های نانو تکنولوژی بیوتکنولوژی و فناوری اطلاعات علوم شناختی حضور دارند.

در این رویداد همچنین 34 مدعو در قالب صندوق سرمایه گذاری، شتابدهنده و صندوق پژوهش و فناوری شرکت می کنند.

این رویداد با همکاری مرکز راهبردی فناوری همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، از ساعت 10 الی 12:45 دقیقه دوشنبه 20 دی برگزار می شود.