یارانه خدمات آزمایشگاهی پلت‌فرمی است که به ارتقای کیفیت این خدمات در کشور منجر شده است. از سال 93 تاکنون بیش از 396 میلیارد ریال یارانه خدمات آمزایشگاهی به اعضای هیات علمی پرداخت شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیل فناوری و نوآوری؛ این یارانه‌ها با هدف توسعه صنعت آزمایشگاهی در کشور به اعضای هیات علمی، دانشجویان و دیگر متقاضیان پرداخت می شود. بر همین اساس از سال 93 تا  انتهای آذرماه سال 1400 بیش از  174 میلیارد ریال یارانه به دانشجویان و 229 میلیارد ریال به دیگر طرح‌ها ارائه شده است.

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارائه این یارانه‌ها به دنبال ایجاد یک بستر حمایتی برای فعالان حوزه آزمایشگاهی و پژوهشگران است تا خدمات باکیفیت و دقت بیشتری ارائه شود.

این خدمات هر سال به دلیل افزایش تعداد تقاضاها بیشتر می شود. از سال 93 تا کنون بیش از 75 میلیارد تومان کمک مالی به دانشجویان و اساتید ارائه شده است. آمارها از این حکایت دارد که سال 98 حدود 600 آزمایشگاه در شبکه عضو بودند که این عدد سال 1400 به یک هزار و 141 مورد رسیده است. 146 پژوهشگاه و مرکز تحقیقات، 542 دانشگاه، 10 پارک فناوری و 443 شرکت عضو شبکه آزمایشگاهی هستند.

شبکه با هدف افزایش بهره وری زیرساخت های آزمایشگاهی کشور، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی را در کشور راه اندازی کرده است.