شبکه تبادل فناوری نانو در چهار حوزه اعتباربخشی، کاهش ریسک فنی، کاهش ریسک مالی و خدمات مشاوره از کارگزاران حمایت می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیل فناوری و نوآوری؛ این حمایت‌ها منجر به همکاری 33 کارگزار حقیقی و 29 کارگزار حقوقی با این شبکه شده است. شبکه تبادل فناوری نانو که با هدف شناسایی ظرفیت‌ها، ارائه خدمات حمایتی و تسهیل‌گری در فرآیند تبادل فناوری ایجاد شده است با حمایت از 62 کارگزار توانسته نقشی موثر در ارتقای فناوری نانو و بازارسازی برای این محصولات داشته باشد.

با تلاش‌های صورت گرفته و توسعه ارتباط و شبکه‌سازی در زیست‌بوم فناوری و صنعتی کشور طی یک سال اخیر، بیش از 100 متخصص حقیقی و حقوقی توانمند برای کارگزاری در حوزه فناوری نانو شناسایی شده‌اند و 29 کارگزار جدید به این صنعت معرفی شده است.

کارگزاران تبادل فناوری یکی از پایه‌های اصلی ارتباط با صنعت و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه هستند. آنها تسهیل‌گران فناوری هستند و در به‌هم‌رسانی عرضه و تقاضا، خلق فرصت‌های ویژه و مشاوره کسب و کار به فناوران کمک می کنند. ین افراد حلقه واسط میان فناوران و سرمایه‌گذاران هستند و ارتباط میان این دو را تسهیل می‌کنند.

بر همین اساس ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ذیل شبکه  تبادل فناوری نانو، اقدام به جذب کارگزاران کرده است تا با کمک آنها ورود محصولات و خدمات نانو فناوری ایران‌ساخت به بازار را تسهیل و تسریع کند.