ارائه خدمات آزمایشگاهی در کشور روند رو به رشدی دارد و طی سال‌های اخیر، کیفیت آنها نیز ارتقا یافته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیل فناوری و نوآوری؛ بر اساس آمارهای موجود، خدمات آزمایشگاهی از 260 هزار خدمت در سال 93 به بیش از 2 میلیون خدمت در پایان سال 99 رسید و 8 برابر شد. این موضوع، درآمد این مجموعه‌ها را نیز افزوده و از سال 93 تاکنون، 35 برابر شده است. یعنی طی 8 سال اخیر درآمد این مجموعه‌ها از عدد 116، به 4 هزار و 125 میلیارد ریال رسیده است.

اتفاقی که در پی افزایش حمایت‌های مادی و معنوی از مجموعه‌های فعال آزمایشگاهی رخ داده است. حمایت‌هایی که از سال 93 تاکنون، به 98 میلیارد ریال رسیده و در حوزه‌هایی چون ارتقای دانش کارشناسان، تعمیر تجهیزات و نگهداری آنها و خرید تجهیزات جدید و غیره هزینه شده است.

طبق اطلاعات موجود، سال 98 حدود 600 مرکز آزمایشگاهی در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عضویت داشتند که با توسعه فعالیت این مرکز، تعداد اعضا تا پایان آذرماه سال جاری به بیش از یک هزار و 150 مرکز رسیده است. مجموعه‌هایی که حدود 24 هزار تجهیز آزمایشگاهی را به اشتراک گذشته‌اند.

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال 93 ایجاد شد تا دسترسی سراسری به خدمات آزمایشگاهی، استانداردسازی فعالیت‌های آزمایشگاهی و بهره وری سرمایه‌های ملی در آزمایشگاه‌ها ارتقا یابد.