«بازاریابی دیجیتال»، «راه‌اندازی صدور بیمه نامه خرید مسوولیت کالا، مصالحه» و «ارجاع به داوری مشکلات حقوقی» و «طراحی نرم افزار اداری مالی و کسب وکار» خدمات جدید تجاری‌سازی در حوزه نانو است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیل فناوری و نوآوری؛ طی یک سال اخیر با توجه به نیازهای شناسایی شده شرکت‌های مورد حمایت ستاد توسعه فناوری نانومعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 4 خدمت تجاری‌سازی جدید برای شرکت ها و فناوران نانویی تعریف شد تا روند تبدیل ایده به محصول برای آنها تسهیل شود.

این خدمات به شرکت‌ها و صاحبان ایده کمک کرده است تا بتوانند با استناد به این خدمات، بازار محصولات خود را توسعه دهند. همچنین طی این مدت، 155 کارگزار خدماتی به صورت حقیقی و حقوقی در حوزه‌های مختلف تجاری‌سازی با موسسه خدمات فناوری تا بازار ستاد نانو همکاری داشته‌اند. در این بین 32 کارگزار برای نخستین بار در سال 99 همکاری خود را با موسسه خدمات فناوری تا بازار آغاز کرده‌اند.

شرکت خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان در حوزه ارائه خدمات توسعه فناوری مورد نیاز فناوران و شرکت‌های دانش بنیان، حمایت از کارگزاران ارائه خدمات فناوری در راستای پرورش آنها و کمک به فرایند تجاری سازی فعال است.