نتایج یک مالعه جدید نشان می‌دهد جهش‌های دی ان ای که عامل تکامل بشریت بوده، چندان تصادفی نبوده و عمدتاً در بخش‌های خاصی از ژنوم رخ می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیل فناوری و نوآوری؛ به نقل از نیواطلس، پیش از این ادعا می‌شد جهش‌های دی ان ای که موجب تکامل و شکل گیری بشریت شده‌اند، بیشتر تصادفی هستند. اما تحقیقات تازه ثابت کرده که این جهش‌ها بر مبنای نظم و قاعده صورت می‌گیرند.

گروهی از دانشمندان با بررسی ژنوم های صدها گیاه در آزمایشگاه به این نتیجه رسیده‌اند که بسیار بعید است جهش دی ان ای های آنها که عامل بقایشان بوده به شکلی تصادفی رخ داده باشد.

پیش از این برخی گروه‌ها و به خصوص خداناباوران معتقد بودند شانس نقش مهمی در تکامل دارد. تفکر مرسوم این افراد آن است که جهش‌های DNA به طور تصادفی در ژنوم هر ارگانیسم ایجاد می‌شوند، و اگر این ویژگی‌های جدید به زنده ماندن و تولیدمثل ارگانیسم کمک کند، آن جهش‌ها به نسل بعدی منتقل می‌شوند. از نگاه این افراد طی یک دوره به اندازه کافی طولانی، این صفات می‌تواند به مشخصه یک جمعیت یا یک گونه مبدل شود.

اما تحقیقات مؤسسه‌های مکس پلانک آلمان و یو سی دیویس آمریکا نشان داده که برای تعیین محل وقوع جهش‌های دی ان ای در هر ژنوم الگویی عمدتاً غیر تصادفی وجود دارد.

گری مونرو، یکی از محققان این طرح می‌گوید: ما همیشه جهش را ناشی از رویه‌ای تصادفی در ژنوم می‌دانستیم. ولی به نظر می‌رسد که جهش امری غیر تصادفی است که به نفع هر گیاه رخ می‌دهد و این یک روش کاملاً جدید برای تفکر در مورد جهش است.

این تیم با رشد گیاهان در شرایط آزمایشگاهی کنترل‌شده، به دنبال حذف تأثیر غیر تصادفی انتخاب طبیعی بود و اطمینان حاصل کرد گیاهانی که معمولاً در دنیای واقعی زنده نمی‌مانند به علت هیچ جهش منفی از بین نمی‌روند. در میان صدها ژنوم گیاهی، این تیم بیش از یک میلیون جهش را شناسایی کردند که به نظر می‌رسید به شکلی غیرتصادفی در بخش‌های خاصی از ژنوم متمرکز شده بودند و حاوی ژن‌هایی ضروری از جمله ژن‌هایی بودند که در رشد سلولی و تعیین ظاهر ژن‌ها نقش دارند.