رئیس بنیاد ملی نخبگان و وزیر نیرو، درباره لازمه‌ها و چگونگی تحقق شعار سال در بخش نیرو گفت و گو کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در نشستی مشترک با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، ضمن بررسی ضرورت‌های تحقق شعار سال در بخش نیرو، چگونگی بومی‌سازی فناوری‌ها، بازارسازی برای شررکت‌های دانش‌بنیان و خلاق این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین درباره چگونگی نفوذ فناوری و نوآوری به حوزه‌های شاخص و پیشران در موضوعات گوناگون از جمله انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف انرژی، هوشمندسازی و ... به تبادل نظر پرداختند.

دانش‌بنیان شدن حوزه نیرو

در این نشست مقرر شد دامنه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی در حوزه نیرو گسترده شده و نیز پژوهشگاه نیرو به عنوان محور اصلی توسعه این زیست بوم در صنعت نیرو نقش آفرینی کند. تسهیلات، تنظیم‌گری و وضع مقررات با هدف توسعه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، استفاده حدأکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق مورد تأکید معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و وزیر نیرو قرار گرفت.

در این نشست همچنین نسبت به تشکیل کارگروه همکاری مشترک ظرف 2 هفته، با هدف پیشبرد اهداف و برنامه‌ها موافقت شد. در قالب این کارگروه همکاری، ضمن تعریف و تأیید پروژه‌های پژوهشی، فناورانه و دانش‌بنیان در حوزه نیرو، توسعه و تأمین مالی پروژه‌ها از طریق صندوق پژوهش و فناوری دنبال و محقق خواهد شد.