تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش به امضا رسید تا اقدامات برای رسوخ فناوری و نوآوری در آموزش و پرورش شتاب گیرد.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان و یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، تفاهم نامه‌ای برای «استفاده بهینه از ظرفیت های علمی، پژوهشی، فناورانه طرفین در جهت تقویت رسوخ فناوری و نوآوری در آموزش و پرورش»، «ترویج فرهنگ تولید دانش بنیان و تشویق فعالان حوزه دانش آموزی به گسترش فضای کسب و کار»، «ایجاد خانه های خلاق و نوآوری» و «بهره گیری از توانمندی های آموزش و پرورش در ایجاد شرکت های دانش بنیان و خلاق» میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش به امضا رسید.

این تفاهم نامه در راستای تحقق شعار سال و در اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان، اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر در آموزش و پرورش به امضا رسید تا تعامل اثر بخش مدارس، هنرستان ها و پژوهش سراهای دانش آموزی و کانونهای فرهنگی و تربیتی با پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و خانه های خلاق و نوآوری بیشتر شود. همچنین جلب حمایت این مراکز در زمینه های علمی، پژوهشی و فناوری و استفاده بهینه از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و گسترش و همفکری و همکاری های آموزشی و تحقیقاتی مشترک نیز از دیگر اهداف امضای این تفاهم نامه مشترک است.

حمایت از ترویج فرهنگ توسعه علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان

از دیگر مفاد این تفاهم نامه می توان به «توسعه و گسترش خانه های خلاق و نو آوری دانش آموزی، سلامت، گردشگری و صنایع خلاق فرهنگی»، «حمایت از ترویج فرهنگ توسعه علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و همکاری در شناسایی و ارزیابی طرح های برتر فناورانه و نو آورانه معلمان و دانش آموزان»، «کمک به تبدیل فضاهای جانبی آموزش و پرورش (دارالقرآن، هنرستان، پژوهشسرا، کانون آزمایشگاه و ...) به مراکز رشد و خانه های خلاق و نوآوری»، «همکاری در استفاده از ظرفیت فضاهای آموزش و پرورش برای تولید دانش بنیان با همکاری پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان»، «تسهیل امکان بازدید معلمان و دانش آموزان از مراکز نوآوری و پارک های علم و فناوری» و غیره اشاره کرد.

در این همکاری مشترک بر «کمک به توسعه و تجهیز هنرستان ها، پژوهش سراهای دانش آموزی، کانون‌های فرهنگی و تربیتی، دارالقرآن‌ها، مراکز رشد کارآفرینی، نوآوری و برپایی نمایشگاه علم و فناوری مبتنی بر موازین قانونی و مقررات جاری در چارچوب برنامه های محوری ستادهای توسعه فناوری»، «حمایت از اعطای بورس تحصیلی سالانه از طریق شرکت های دانش بنیان و خلاق برای دانش آموزان استعدادهای برتر و همکاری در برنامه ریزی»، «برگزاری اردوهای آموزشی، المپیادهای علمی، مسابقات و جشنواره علمی و پژوهشی در پژوهش سراها و کانون های فرهنگی دانش آموزی و برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت و راهبری کسب و کارهای کوچک ویژه دانش آموزان» و «ایجاد هسته های دانش بنیان در دوره ابتدایی و حمایت مادی و معنوی از آنان تحت نظارت و مدیریت بخش های ذیصلاح در داخل وزارت آموزش و پرورش» تاکید شده است.

به منظور اجرای این تفاهم نامه یک «کارگروه مشترک همکاری» متشکل از نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی نخبگان و وزارت آموزش و پرورش تشکیل می شود؛ موضوعات همکاری طرفین در جلسات توسط کارگروه مشترک همکاری، برنامه ریزی و پس از تأیید طرفین پیگیری می شود. طرفین موظفند ظرف مدت دو هفته پس از امضای تفاهم نامه چهار نفر را به عنوان عضو کارگروه مشترک همکاری به صورت مکتوب به یکدیگر معرفی کنند.

به منظور بررسی و نظارت بر پیشرفت اجرای طرح ها و فعالیتهای انجام شده و هماهنگی و پیگیری موارد توافق شده، «دبیر کارگروه مشترک همکاری (یک نفر از نمایندگان وزارت)» که مسئولیت برگزاری جلسات کارگروه را دارد موظف است گزارشی را هر سه ماه یک بار به مقامات عالی معاونت و وزارت ارائه کند.

نمایندگان تام‌الاختیار

نمایندگان تام الاختیار مشترک این تفاهم نامه را «رضوان حکیم زاده معاون آموزش متوسطه»، «الهام یاوری رییس سازمان ملی پرورش استعداد درخشان»، «محمد کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش»، «مهرالله رخشانی مهر معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور»، «پرویز کرمی دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق»، «حمید ذوالفقاری رییس مرکز توسعه فناوری های معاونت علمی و فناوری» و «محمدصادق موحد معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان» تشکیل می دهند.