سامانه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور زمینه بازگشت بیش از 2 هزار نفر آنها از بهترین دانشگاه های دنیا به کشور را فراهم کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، بر اساس آمارهای ثبت شده در پلت فرم کانکت connect.isti.ir ؛ 457 نفر از متخصصان و کارآفرینان بازگشته به کشور از 20 دانشگاه، 758 نفر از آنها از 100 دانشگاه ، 549 نفر از 200 دانشگاه و 446 نفر از 400 دانشگاه برتر دنیا به ایران بازگشتند و در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور فعالیت خود را آغاز کردند.

این افراد می توانند در قالب «پسادکتری»، «استاد مدعو»، «دریافت فرصت مطالعاتی»، «استادیاران جوان» و «ارائه طرح های فناورانه» از مزایای سامانه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بهره ببرند. بر همین اساس هم از 2 هزار و 510 نفر بازگشته به کشور حدود 1 هزار و 230 نفر در قالب طرح پسادکتری به ایران بازگشتند.

همچنین آمارها حکایت از این دارد که در این سامانه 285 طرح فناورانه توسط متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور به ثبت رسیده است. 170 نفر از این افراد هم به عنوان استاد مدعو و 420 نفر به عنوان استادیاران جوان در کشور فعالیت می کنند. 150 فرصت مطالعاتی نیز به این متقاضیان ارائه شده است.

این پلت فرم حمایتی در واقع پل ارتباطی است میان توانمندی ایرانیان متخصص و کارآفرینی که در دیگر کشورها ساکن هستند با نیازها و زیست بوم فناوری و نوآوری کشور که استفاده درست از این ظرفیت ها می تواند، تحقق شعار سال با عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین را شتاب دهد و از همه ظرفیت های موجود برای رسیدن به این هدف استفاده کند.

پلتفرم کانکت connect.isti.ir که از سال 95 در معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری آغاز شده است اهدافی چون «کمک به تأسیس شرکت‌های فناور در حوزه‌های فناوری پیشرفته»، «فراهم کردن شرایط انتقال مهارت‌ها، روش‌ها و قابلیت‌های خدماتی نوین توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور به داخل»، «فراهم کردن شرایط مناسب برای توسعه فناوری‌های نوظهور و پیشرفته در کشور»، «استفاده از ظرفیت علمی و حرفه‌ای متخصصان ایرانی خارج از کشور در مراکز علمی، فناوری و صنعتی کشور» و غیره را دنبال می‌کند.