وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بسترسازی برای اشتغال‌زایی فناوری‌پایه را از اولویت های وزارت ارتباطات دانست و جزئیات بخشنامه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ICT را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در دیدار با سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، برنامه‌های این وزارتخانه را برای حمایت و تقویت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه ICT تشریح و پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری را برای حمایت و توسعه بخش دانش بنیان حوزه ICT ارائه کرد.

وی در این دیدار که روز گذشته با موضوع هم اندیشی و هماهنگی برای تقویت شرکت‌های دانش بنیان حوزه ICT، برگزار شد با اشاره به اینکه اشتغال فناوری پایه از سال گذشته به عنوان یکی از برنامه‌های وزارت ارتباطات در اولویت قرار داشته است، گفت: ریل گذاری در وزارت ارتباطات بر همین اساس انجام شده و با دستور مقام معظم رهبری، عزم ما در این حوزه بیشتر شد.

بخشنامه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ICT تهیه می‌شود

وی با اشاره به اینکه در حال تهیه بخشنامه‌ای در سه بخش برای حمایت و توسعه شرکت‌های دانش بنیان در حوزه ICT هستیم، افزود: بخش اول مربوط به سرویس‌هایی است که می‌توانیم به شرکت‌های دانش بنیان ارائه کنیم؛ همانند اینترنت پرسرعت. بخش دوم بسترسازی برای اشتغال‌زایی فناوری‌پایه است. در این بخش، هم تجهیزات و هم پلتفرم‌ها مورد توجه هستند، در حوزه تجهیزات سخت افزاری با توسعه بازار به سمت بومی سازی حرکت می‌کنیم و در حوزه پلتفرم‌های بومی که بستر مناسبی برای اشتغال‌زایی گسترده هستند، برنامه ویژه ای برای حمایت از آنها پیش بینی شده است.

زارع پور بخش سوم برنامه‌های حمایتی وزارت ارتباطات را استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای اجرا و واگذاری پروژه‌های مجموعه وزارت ارتباطات عنوان کرد.

وزیر ارتباطات پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور را ارائه کرد تا ظرف یک هفته پیش نویس تفاهم نامه‌ای برای حمایت و توسعه بخش دانش بنیان حوزه ICT تدوین شود.

در ابتدای این جلسه معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز نظرات و پیشنهادات خود را درباره موضوع نشست مطرح کردند.